Tara Moz

Sign in to Goodreads to learn more about Tara.


Add friend Follow reviews   Send Message | Compare Books


بازگشت به خویشتن
Rate this book
Clear rating

 
انسان شناسی فرهنگ...
Rate this book
Clear rating

 
آموختن برای زیستن...
Rate this book
Clear rating

progress: 
 
  (page 241 of 412)
May 22, 2012 12:57PM

 
See all 16 books that Tara is reading…

Tara’s Recent Updates

Tara Moz shared a quote
5831599
“چرخ زندگی فردی بر محور دو عشق می چرخد: عشق مادی / عشق معنوی
سیر تکامل بشر، امید و آرزوهایش بر این پایه استوار گردیده و هر کسی نسبت به استعداد فکری خود کم و بیش از این دو عشق بهره ای دارد. من هم مانند دیگران در چرخ زندگی گرفتارم و تابع اصل کلی بالا بوده، هر یک از نوشته هایم حقیقتی از این دو عشق متضاد را مجسم می نماید و تجسم حقیقت با ریاکاری نسبتی ندارد.
استاد دکتر میمندی نژاد – دی ماه 1330”
Mohammad Hossein Meymandinejad محمدحسین میمندی‌نژاد
Tara Moz shared a quote
4033153
“در عجبم چرا کسانی که برای اثبات یکی بودن خدا این همه در تلاشند، برای یکی شدن انسانها گامی برنمی دارند؟”
شارمین میمندی‌نژاد
Tara Moz shared a quote
4033153
“نبایدبرای تبدیل شدن به راه خدا امروز و فردا کرد، استقامت، کوشش و صبر در این راه مهم است. کسی که در راه خداست ممکن است از این راه روزی بیرون بیاید، بخواهید که خود راه خدا باشید و با خود بگویید باید مسیر درخشان حقیقت باشم.”
شارمین میمندی‌نژاد
Tara Moz wants to read
غرب زدگی by Jalal Al-e Ahmad
Rate this book
Clear rating
Tara Moz is now following
148393
Tara Moz finished reading
بازگشت به درخونگاه by اسماعیل فصیح
Rate this book
Clear rating
Tara Moz has read
روح پراگ by Ivan Klíma
Rate this book
Clear rating
Tara Moz is currently reading
بازگشت به خویشتن by Ali Shariati
Rate this book
Clear rating
Tara Moz wants to read
بازگشت به درخونگاه by اسماعیل فصیح
Rate this book
Clear rating
Tara Moz wants to read
نام گل سرخ by Umberto Eco
Rate this book
Clear rating
More of Tara's books…
شارمین میمندی‌نژاد
“...

... موسی رو به نیل کرد، خیره به همان نیل، انگار با نیل صحبت می کند، بدون آن که رو به مردم بر گرداند، مردم را مخاطب قرار داد. یا مردمان! در این باد جهل که می وزد، از شما می خواهم خدای تان را دشنام نگوئید، و بوسه بر پای نا خدایان نزنید. من شما را از این آب عبور می دهم، در حالی که دوست داشتم بدانید اگر شما جثه و اندامی چونان پرندگان از عشق داشتید، شاید چوبدست شما نیز معجزات همتی می شد بر روی این موج خروشان... وآنگاه موسی چوبدست اش را بلند کرد، رو به سوی آسمان... یا نیل، یا مادرم اینان پرنده نیستند که به نوک پنجه رقصشان از عرصه سینه تو بگذرند. بگذار اهل این خاک، از خاک بستر تو بگذرند. پس آغوش بگشا، تن دو تکه کن . در میان ظرافت دریای ات، زخمه ای جانکاه از جنس خاک زن، تا من و این مردمان جهل از دل تو بگذریم. می دانم ای عزیز، این خاطره، سالهای سال در جانت می ماند، اما بگذار بگذریم تا با مردمان به پیشواز سرزمین موعودی رویم و آنان ببینندآن دور دورها، سرزمینی است که اگر عشق رفتن به آن در دل نداشته باشند، شاید آ سرزمینی دریایی باشد که در گوشه صحرایی به چشم تشنه ای که ایمان به یافتن آب ندارد، هویت خود را از دست دهد و سرابی شود. سرابی رقصان از گرمای آتش گونه خورشید و خاک. پس تو نیز هویت خود را عوض کن تا مردمان من که اینک شان سراب است از دل تو بگذرند... و چنین شد که نیل شکافتو مردمان از آن گذشتند و موسی بعد از ایشان که نمی فهمیدند و نمی دیدند که بر چه پای می نهند، از تن مجروح مادر گذشت و در غربتی سخت، در حالی که می دانستمنت این تن مجروح بر تمام عمرش یله خواهد شد، پشت به نیلی کرد که برادر خوانده اش را در خود به خشم می بلعید، و موسی به خاطر آن مردمان که پرنده و دگر خواه و حاظر به هیچ گذشتی نبودند، نیل و گذشته اش را فدیه کرد. آری موسی گذشت.

... گذر گاه پیامبران همین است، اگر هزاران هزار نفر هم باشند، باز و باز تنهایی موسی را در کنار رود نیل باور کن و کودکانه گهواره اطمینانت را بر دستان نیلی ببخش، تا حداقل یک نفر باشد که در اعجازش خواب دریا را به خاک مردگان تبدیل نکند....آن مردمان سرزمین بندگی ، شاید اگر آنان اهل پنجه پریدن و پا زدن بر نیل بودند، امروز پرندگان پرواز از نمای نیل ها و کوه ها گذشته بودند و هزاران هزار سرزمین موعود برای فرزندان غربت و ظلم می ساختند. بماند، فقط و فقط تنهایی را برای خدا باور کنیم و ادامه دهیم که شاید از گهواره تک افتاده بر نیل موسایی دیگر بر خیزد.گذر گاه پیامبران- شارمین میمندی نژاد”
شارمین میمندی‌نژاد

شارمین میمندی‌نژاد
“بهشت را بر زمین متجلی کنیم!
بازیِ زندگی را تنها کسی نباخته که تکه هایی از بهشتی حقیقی خریده باشد و مساحتی از زمینِ رنج را به زمینِ عشق بدل کرده باشد. این یگانه تجارتی است که جان ِ آدمی را به ملکوت خداوند برمی کِشَد. اگر در محله ای مثل دروازه غار تهران که دوزخِ جان های معصوم بسیاری شده و وجب به وجبش را درد و افیون و تنهایی فتح کرده است، توانستی در و دیوار و اتاق و کلاس و حیاط و زمینی برای آسایش کودکان بسازی، از دوزخ خویش دور شده ای و یک قدم به سوی بهشتِ خداوند درونت رفته ای... این بهشت، از اکنونِ ما دور نیست؛ حیّ و حاضر است و تنها باید دستی به مهر برآوریم تا خُنکای حضورش وجودمان را فرا گیرد. کوشش برای تأمین حتی یک وجب از این خانه، کوشش برای تجلی دادن بهشت بر روی زمین است (شارمین میمندی نژاد - بهمن 93 )”
شارمین میمندی‌نژاد

شارمین میمندی‌نژاد
“دین منهایِ دردهای اجتماع
محلات "غربت " (محلات حاشیه نشین و فقیر) در اثر انحطاط کارکردی مفهوم خداوند و وانهادن مفاهیم مرتبط با عدالت، در اجتماع به وجود می آید. در یک نقطه از جامعه، کودکی در حد بی نهایت دارد زجر می کشد. این یک سنجش است، یک دماسنج اجتماعی‌ست. وقتی در چُنین جامعه ای ، دینداران هیچ مسئولیتی برای خود در قبال این کودک آسیب دیده احساس نمی کنند، یعنی مفهوم خداوند را از اجتماع حذف کرده اند. به عبارتی خدا در ذهنیت مومنان، انتزاعی شده است. کودکی دارد زیر بار فقر و اعتیاد و خشونت " له می شود " ، اما هیچ صدا و هیچ تحرک درست و سازنده ای در جامعه ایجاد نمی شود؛ چرا ؟ چون آن چیزی که به عنوان خداوند پذیرفته اند، خدای محمد(ص) و مسیح(ع) نیست. خدایی نیست که فریاد برمی کشد : " بایِّ ذنب قُتلت ؟ " ؛ بلکه خدایی است که نسبتی با درد مردم ندارد، و یک چیز بی خاصیت و منفک از رفتارها، اتفاقات، تاریخ و عکس العمل های اجتماعی است
-----------------------
(شارمین میمندی نژاد ، کارگاه آموزشی، آذرماه 92 )”
شارمین میمندی‌نژاد

شارمین میمندی‌نژاد
“دعا کنیم زنده باشیم بسان خورشید در زندگی یک کودک، یتیم و تک افتاده و خسته، آنجا که صبر می‌کند، آنجا که استقامت می‌کند، آنجا که ایستادگی می‌کند و فقط یک خورشید می‌خواهد. کلاممان زلال باشد مثل آب، نجات بخش و شفا بخش برای یک انسان. زیبا باشیم مثل آسمان...”
شارمین میمندی‌نژاد

شارمین میمندی‌نژاد
“گذر زمان عبور خورشید است پشت کوه‌ها، تا که روزی خورشید، پشت کوهی جان بکند و به افسانه‌ها بپیوندد، آن وقت هر انسانی بدون خورشید، معجزه‌ای عظیم است”
شارمین میمندی‌نژاد, راز حرم سلطان

220 Goodreads Librarians Group — 80525 members — last activity 7 minutes ago
A place where all Goodreads members can work together to improve the Goodreads book catalog. Non-librarians are welcome to join the group as well, to ...more
See your year in books badge
Arman M...
369 books | 405 friends

Marzie ...
129 books | 56 friends

Shima
19 books | 54 friends

Mehdi
826 books | 114 friends

مسعود
686 books | 487 friends

Javad M...
1 book | 66 friends

Amir Hakim
0 books | 124 friends

Nazanin
374 books | 162 friends

More friends…Polls voted on by Tara

Lists liked by Tara