Mohamadreza Rahnama

Add friend
Sign in to Goodreads to learn more about Mohamadreza.


Loading...
افشین یداللهی
“مردن فقط با مرگ اتفاق نمی‌افتد
مردن گاهی همین زندگیست
که نه تمام می‌شود
نه شروع”
افشین یداللهی

Michel Foucault
“هر جامعه رژیمِ حقایق‌اش را دارد. هر جامعه، سیاستِ کلی حقیقت‌اش را دارد یعنی انواعی از گفتار را می‌پذیرد و به عنوانِ حقیقت به جریان می‌اندازد.‏
نیز در همین جوامع مکانیسم و نهادهایی هستند که باعث می‌شود گفتارهای درست یا نادرست از هم تشخیص داده شوند.‏
راه‌هایی به کار گرفته می‌شود تا این و آن را مجازات کنند تکنیک‌ها و روش‌هایی برای به دست آوردنِ حقیقت، ارزشمند قلمداد می‌شوند و همین‌طور جایگاه کسانی که وظیفه دارند بگویند چه چیزی به عنوانِ حقیقت کارآیند است.‏”
Michel Foucault

احمدرضا احمدی
“با لبخند
نشانی خانه ی تو را می خواستم
همسایه ها می گفتند سالها پیش
به دریا رفت
کسی دیگر از او
خبر نداد
به خانه ی تو
نزدیک می شوم
تو را صدا می کنم
در خانه را می زنم
باران می بارد
هنوز
باران می بارد”
Ahmadreza Ahmadi

منوچهر آتشی
“خانه‌ات سرد است !؟
خورشیدی در پاکت می‌گذارم
و برایت پست می‌کنم
ستاره‌ی کوچکی در کلمه‌ای بگذار
و به آسمانم روانه کن
بسیار تاریکم”
منوچهر آتشی

هوشنگ ابتهاج
“دردی‌ست چون خنجر
یا خنجری چون درد
این من که در من
پیوسته می‌گرید.

در من کسی آهسته می‌گرید.”
هوشنگ ابتهاج

69772 گالری واژه — 43 members — last activity Aug 02, 2021 03:28PM
محفل دوستداران ادب و هنـــر
5085 داستان كوتاه — 3305 members — last activity Oct 13, 2021 08:23AM
گروهي براي علاقمندان به داستان كوتاه اينجا گرد هم اومديم تا داستان بخونيم ، داستان بنويسيم ، با هم حرف بزنيم و حداقل چند دقيقه دلمشغولي هاي بي انتها ...more
29807 جمله — 322 members — last activity Jun 20, 2017 01:50AM
کلماتِ عاشق، جمله می شوند
year in books
Laleh
422 books | 293 friends

Charles
25,369 books | 3,698 friends

mohamad...
482 books | 539 friends

Mb
Mb
347 books | 1,235 friends

Saturnus
4,643 books | 2,345 friends

Peycho ...
2,257 books | 3,436 friends

Amir
393 books | 144 friends

mahatmanto
1,966 books | 830 friends

More friends…


Polls voted on by Mohamadreza

Lists liked by Mohamadreza