Aida R

Add friend
Sign in to Goodreads to learn more about Aida.

https://www.goodreads.com/aidar86

Code of War
Aida R is currently reading
by J.W. Clay (Goodreads Author)
bookshelves: currently-reading
Rate this book
Clear rating

 
The Montessori To...
Rate this book
Clear rating

 
هرس
Rate this book
Clear rating

progress: 
 
  (page 15 of 185)
Mar 01, 2019 05:56AM

 
See all 5 books that Aida is reading…
Loading...
رضا قاسمی
“شاید بشود آدم‌ها را فهمید اما موقعیت‌هایی هست که قابلِ فهم نیستند؛ چون در اساس تراژیک‌اند”
رضا قاسمی, همنوایی شبانه‌ی ارکستر چوبها

هوشنگ ابتهاج
“...
تو از هزاره های دور آمدی
درین درازنای خون فشان
به هر قدم نشان نقش پای توست
درین درشتناک دیولاخ
ز هر طرف طنین گام های رهگشای توست
بلند و پست این گشاده دامگاه ننگ و نام
به خون نوشته نامه ی وفای توست
به گوش بیستون هنوز
صدای تیشه های توست
چه تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود
چه دارها که از تو گشت سربلند
زهی شکوه قامت بلند عشق
که استوار ماند در هجوم هر گزند
نگاه کن هنوز آن بلند دور
آن سپیده، آن شکوفه زار انفجار نور
کهربای آرزوست
سپیده ای که جان آدمی هماره در هوای اوست
به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن
سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز
رو نهی به آن فراز
چه فکر می کنی؟ جهان چو آبگینه ی شکسته ای ست
که سرو راست هم در او شکسته می نمایدت؟
چنان نشسته کوه در کمین دره های این غروب تنگ
که راه بسته می نمایدت؟
زمان بی کرانه را تو با شمار گام عمر ما نسنج
به پای او دمی، این درنگ درد و رنج
به سان رود که در نشیب دره
سر به سنگ می زند،
رونده باش
امید هیچ معجزی ز مُرده نیست
زنده باش”
هوشنگ ابتهاج / Hooshang Ebtahaj

year in books
Stefano...
7 books | 2,420 friends

Lilly (...
1,315 books | 1,506 friends

Maryam
1,478 books | 846 friends

Stephen...
11,626 books | 69 friends

Sel
Sel
1,479 books | 38 friends

Mohamad R
239 books | 159 friends

Mahdi T...
122 books | 136 friends

Roya Fo...
1,045 books | 421 friends

More friends…


Polls voted on by Aida

Lists liked by Aida