Aida R

Add friend
Sign in to Goodreads to learn more about Aida.

https://www.goodreads.com/aidar86

The Montessori To...
Rate this book
Clear rating

 
هرس
Aida R is currently reading
bookshelves: currently-reading
Rate this book
Clear rating

progress: 
 
  (page 15 of 185)
Mar 01, 2019 05:56AM

 
Outliers: The Sto...
Rate this book
Clear rating

progress: 
 
  (page 150 of 309)
Feb 01, 2019 11:49AM

 
See all 4 books that Aida is reading…
Loading...
رضا قاسمی
“شاید بشود آدم‌ها را فهمید اما موقعیت‌هایی هست که قابلِ فهم نیستند؛ چون در اساس تراژیک‌اند”
رضا قاسمی, همنوایی شبانه‌ی ارکستر چوبها

هوشنگ ابتهاج
“...
تو از هزاره های دور آمدی
درین درازنای خون فشان
به هر قدم نشان نقش پای توست
درین درشتناک دیولاخ
ز هر طرف طنین گام های رهگشای توست
بلند و پست این گشاده دامگاه ننگ و نام
به خون نوشته نامه ی وفای توست
به گوش بیستون هنوز
صدای تیشه های توست
چه تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود
چه دارها که از تو گشت سربلند
زهی شکوه قامت بلند عشق
که استوار ماند در هجوم هر گزند
نگاه کن هنوز آن بلند دور
آن سپیده، آن شکوفه زار انفجار نور
کهربای آرزوست
سپیده ای که جان آدمی هماره در هوای اوست
به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن
سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز
رو نهی به آن فراز
چه فکر می کنی؟ جهان چو آبگینه ی شکسته ای ست
که سرو راست هم در او شکسته می نمایدت؟
چنان نشسته کوه در کمین دره های این غروب تنگ
که راه بسته می نمایدت؟
زمان بی کرانه را تو با شمار گام عمر ما نسنج
به پای او دمی، این درنگ درد و رنج
به سان رود که در نشیب دره
سر به سنگ می زند،
رونده باش
امید هیچ معجزی ز مُرده نیست
زنده باش”
هوشنگ ابتهاج / Hooshang Ebtahaj

year in books
Mohamad R
152 books | 138 friends

Maryam
1,201 books | 667 friends

Lilly (...
1,735 books | 1,296 friends

mehdi
565 books | 1,420 friends

Roya Fo...
955 books | 408 friends

Hosein
143 books | 338 friends

Stefano...
4 books | 1,888 friends

Stephen...
7,658 books | 46 friends

More friends…


Polls voted on by Aida

Lists liked by Aida