Kimia

Add friend
Sign in to Goodreads to learn more about Kimia.


Loading...
714 Little Prince — 12 members — last activity Aug 19, 2007 07:57AM
روباه گفت: خدانگه‌دار!... و اما رازی که گفتم خیلی ساده است جز با دل هیچی را چنان که باید نمی‌شود دید. نهاد و گوهر را چشمِ سَر نمی‌بیند ...
7786 سید علی صالحی — 92 members — last activity Dec 17, 2011 05:15AM
باد ساکت بود نمی‌خنديد نگاه می‌کرد، بعد هم آهسته آمد و با گُل از خوابِ گهواره گفت. پاييز بود و گُل به اشتباه آبانِ آشنا را جای اردیبهشتِ خوبِ خودمان ...more
5085 داستان كوتاه — 3277 members — last activity Feb 13, 2021 01:08PM
گروهي براي علاقمندان به داستان كوتاه اينجا گرد هم اومديم تا داستان بخونيم ، داستان بنويسيم ، با هم حرف بزنيم و حداقل چند دقيقه دلمشغولي هاي بي انتها ...more
25273 انجمن شعر — 910 members — last activity Dec 03, 2019 09:48AM
درون هر چيزي رازي است و شعر، راز تمام چيزهاست لوركا
year in books
♥ღ  AID...
8,217 books | 160 friends

Foroozan
70 books | 11 friends

Maryam
310 books | 8 friends

hamid
67 books | 579 friends

mehrdad...
433 books | 122 friends

Amir
986 books | 1,058 friends

(setare...
160 books | 370 friends

Aga rez...
137 books | 39 friends

More friends…


Polls voted on by Kimia

Lists liked by Kimia