Wolvenkind

Add friend
Sign in to Goodreads to learn more about Wolvenkind.

https://www.goodreads.com/wolverd

Wolvenkind’s Recent Updates

Wolvenkind is now friends with Darta Ansone
74048902
Wolvenkind rated a book it was amazing
Naughty Nomad by Mark Zolo
Rate this book
Clear rating
Wolvenkind rated a book liked it
Lord of the Flies by William Golding
Rate this book
Clear rating
223
Wolvenkind made a comment on Best Books Ever
" Harry Potter and Lord of the Rings are really beautiful stories. Perfect way to escape in a world of fantasie. But - and Harry Potter more than LOTR - ...more "
Wolvenkind wants to read
The Yage Letters by William S. Burroughs
Rate this book
Clear rating
Wolvenkind rated a book really liked it
Geef me de ruimte! by Thea Beckman
Rate this book
Clear rating
Wolvenkind rated a book really liked it
Kruistocht in spijkerbroek by Thea Beckman
Rate this book
Clear rating
Wolvenkind rated a book it was amazing
De Uitvreter, Titaantjes, Dichtertje, Mene Tekel by Nescio
Rate this book
Clear rating
Het beste wat ik ooit gelezen heb. Nu, ik ben nog jong en heb ik nog een aardige weg voor de boeg, maar iets zegt me dat dit een heel uitzonderlijk werk is in de wereld van de literatuur. De schrijfstijl is ronduit uniek en subliem. Het is een boek w ...more
Wolvenkind rated a book did not like it
The Electric Kool-Aid Acid Test by Tom Wolfe
Rate this book
Clear rating
More of Wolvenkind's books…
Nescio
“Alzoo spreekt God tot U en zijn naam is Carrière.I Ik de Heer Uw God ben een aleenig God en mij zult gij dienen met geheel Uwe ziel en met geheel Uw lichaam en met geheel Uw willen en met al Uw weten en met al Uw werken.

II Gij zult U geen valsche goden maken als eerlijkheid, trouw, geweten, schoonheid of waarheid want alzoo komt gij ten verderve en honger en ballingschap zullen Uw deel zijn. Want ìk ben machtig en mijne straffen zwaar.

III

Eert hen die boven U gesteld zijn en doe wat hun aangenaam is, opdat het U welga.

IV

Ziet niet rechts en niet links maar vooruit want aan 't eind van den weg liggen de geldzakken die tot loon zijn voor hen die mij dienen in geest en waarheid.

V

Toon nooit dat U iets onaangenaam is, maar werk in stilte en verdraag alles todat ge macht heb verkregen. Want waardigheid is neiets en geld is alles en een arme is een schooier en een rijke een heer en de wereld vraagt slechts naar centen.

VI

Draagt nooit vuile boorden en kapotte jasjes en rookt geen steenen pijpjes. Want de wereld wil dat niet en de zaligheid ligt in de pandjesjas.VIIEerst het geld opdat gij geëerd worde wanneer ge geld zult bezitten voor den trouwen dienst aan mij, Uw aleenige God.VIIILeent nooit geld zonder rente, vraag nooit 5 % als ge 5½ kunt bedingen, betaalt nooit f1.- loon als ge 't met f0.90 afkunt, wees eerlijk als 't moet, bedrieg als 't moet, hebt nooit medelijden, geef geen cent als ge er niet indirect 2 door terug kunt krijgen. Maar 't voorzitterschap van 'Liefdadigheid' geeft aanzien.IXBedenkt immer dat de fisieke kracht bij de massa is. Alzoo zult ge de massa in bedwang houden door fatsoen, door geloof, door politiekerij, door boekjes, scholen, dominees en kranten. En wie 't onderste uit de kan wil hebben krijgt 't deksel op z'n neus. Als ge zonder gevaar 1001 kunt bereiken wees dan niet tevreden met 1000 maar bereken 't gevaar met nauwkeurigheid.XMaar dit zeg ik U, laat nooit zien wat ge wilt noch wie gij zijt maar werk in stilte. Want in huichelen en knoeien ligt Uw heil en karakter is een frase.

Dit zijn mijn woorden, van mij Carrière, god door de eeuwen, die de wereld heb verpest en verkankerd door mijne almacht.Amen.(uit: Nescio, Verzameld werk, deel I, Nijgh & Van Ditmar, G.A. van Oorschot, Amsterdam, p. 290-291)”
Nescio, Verzameld Werk
tags: nescio

Nescio
“Schilderen leek ’m wel aardig, als je ’t goed kon. Hij kon niks, en daarom deed i maar niks. Je kon toch de dingen niet zoo weergeven als je ze onderging. Hij had maar één wensch: te versterven, onaandoenlijk te worden voor honger en slaap, voor kou en nat. Dat waren je groote vijanden. Eeuwig en altijd moest je weer eten en slapen, moest je weg van de kou, werd je nat en beroerd of moe. Zoo’n waterplas heeft ’t maar goed, die golft maar en weerspiegelt de wolken, is aldoor anders en blijft toch gelijk. Heeft nergens last van.”
Nescio, De Uitvreter, Titaantjes, Dichtertje, Mene Tekel

Nescio
“„Is u Amsterdammer?” vroeg Bavink. „Ja, Goddank”, zei Japi. „Ik ook”, zei Bavink. „U schildert niet?” vroeg Bavink. Het was een rare burgermansvraag, maar Bavink dacht aldoor maar: wat zou dat toch voor een kerel wezen? „Nee Goddank”, zei Japi, „en ik dicht ook niet en ik ben geen natuurvriend en geen anarchist. Ik ben Goddank heelemaal niks.”
Nescio, De Uitvreter, Titaantjes, Dichtertje, Mene Tekel

Nescio
“Den uitvreter, dien je in je bed vond liggen met zijn vuile schoenen, als je 's avonds laat thuis kwam. Den uitvreter, die je sigaren oprookte, en van je tabak stopte en je steenkolen verstookte en je kasten nakeek en geld van je leende en je schoenen opdroeg en een jas van je aantrok als-i in den regen naar huis moest. Den uitvreter, die altijd wat liet halen op den naam van een ander; die als een vorst jenever zat te drinken op 't terras 'Hollandais' voor de centen van de lui; die parapluies leende en nooit terugbracht; die een barst stookte in de tweedehandsch kachel van Bavink; die dubbele boorden droeg van zijn broer en de boeken uitleende van Appi, en buitenlansche reizen maakte als-i z'n ouwe heer weer had afgezet, en pakken droeg, die hij nooit betaalde.”
Nescio, De Uitvreter, Titaantjes, Dichtertje, Mene Tekel

Nescio
“Z’n naam was Japi. Z’n achternaam heb ik nooit geweten. Bavink kwam met hem aanzetten toen-i uit Veere terugkwam.”
Nescio, De Uitvreter, Titaantjes, Dichtertje, Mene Tekel

223 Netherlands & Flanders group — 1208 members — last activity 1 hour, 1 min ago
This group is for Dutch/Flemish readers mainly and offers a broad range of topics. However, the group is also meant for readers outside of the Netherl ...more
See your year in books badge
Bob Ver...
377 books | 22 friends

Sean Ho...
52 books | 199 friends

Sien
135 books | 76 friends

Maarten...
116 books | 25 friends

Andi
148 books | 55 friends

Stijn V...
120 books | 173 friends

Susan B...
6 books | 5 friends

Gerben
434 books | 23 friends

More friends…Polls voted on by Wolvenkind

Lists liked by Wolvenkind