33875781 Ben's Friend Comments

Comments (showing 1-2)    post a comment »
dateUp arrow    newest »

message 2: by Marc

Marc Vanroy Dag Ben,
Een tijdje geleden had ik u gevraagd, beter even te wachten om mijn boek, Fleur & Robert, De ultieme wraak te bestellen vanwege een aantal schrijffouten. Wegens ziekte van mijn corrector heeft het allemaal wat langer geduurd. Vanaf heden is het boek terug bestelbaar.
Vriendelijke groeten,
Marc Vanroy


Neveen I am so glad to befriend you Ben. I will be reading the name of the wind for sure...

Thanks.


back to top