Bandung discussion

188 views
Sejarah, Kesenian, Budaya, dsb > bagi-bagi cerita basa sunda

Comments Showing 1-11 of 11 (11 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by © itugitugitu 2012 (last edited Jan 27, 2009 04:14PM) (new)

© itugitugitu 2012 (ugit_rifai) | 10 comments Bilih aya anu hoyong ngaos cerita basa sunda mangga we ka dieu --> http://www.goodreads.com/story/show/2...
saur abdi mah lucu da.. bojeg saur barudak sakola mah..
baraya nu sanesna pami ngagaduhan cerita basa sunda deui, mangga atuh dibagi-dibagi


message 2: by Nanny (new)

Nanny SA | 780 comments Nuhun, tos ditunjukkeun nu lucu2 :D
Sok atuh nu sanesna bagi2 carios lucu supaya bisa seueurian...( Seuri sorangan ge teu nanaonnya )..:)


message 3: by Δx Δp ≥ ½ ħ , a caelo usque ad centrum (new)

 Δx Δp ≥ ½ ħ  (tivarepusoinegnimunamuhsunegiuq) | 2096 comments Mod
punten....
error...
teu ngartos banyolan nu ka hiji... nu tukang sapatu.... T,T


© itugitugitu 2012 (ugit_rifai) | 10 comments Ngahakan nu dimaksad ku si awewe teh masihan hak sapatu. ari nu disangka ku si tukang sol sapatu ngahakan teh nuang-->memakan.


message 5: by Δx Δp ≥ ½ ħ , a caelo usque ad centrum (new)

 Δx Δp ≥ ½ ħ  (tivarepusoinegnimunamuhsunegiuq) | 2096 comments Mod
Ugit wrote: "Ngahakan nu dimaksad ku si awewe teh masihan hak sapatu. ari nu disangka ku si tukang sol sapatu ngahakan teh nuang-->memakan."

:D
jd lucu atuh ari kitu mah :)
hatur nuhunmessage 7: by Δx Δp ≥ ½ ħ , a caelo usque ad centrum (new)

 Δx Δp ≥ ½ ħ  (tivarepusoinegnimunamuhsunegiuq) | 2096 comments Mod
Erie wrote: "Ngiringan ah...

http://www.goodreads.com/story/show/2...

http://www.goodreads.com/story/show/3..."


asli lucu.. ^^
duei...deui...
tos lami yeuh teu aos rubrik Barakatak dina Mangle ^^message 8: by Thesunan (new)

Thesunan | 198 comments Mang Juned poe eta kadatangan tamu dulurna pak Kosim ti Jakarta, kabeneran manehna jeung pak Kosim boga budak saumuran kira-kira 5 taunan.

basa mang Juned keur ngobrol jeung pak Kosim di teras imah, anakna keur uplek maen koleci jeung anak pak Kosim. Keur anteng maen koleci, ujug-ujug gejlo weh aya bangkong luncat ka deukeut barudak nu keur maen koleci, atuh barudak teh rareuwaseun.

Anak mang Juned: "Ih, awas aya bangkong, aya bangkong"

Anak pak Kosim : "Idih, ada kodok, ada kodok"

Anak mang Juned: "Yeeh, tong di kodok, geuleuh"

Atuh mang Juned jeung pak Kosim nu ngadengekeun sing cakakak


message 9: by Thesunan (new)

Thesunan | 198 comments bisa geuring mun jadi guru jiga kieuHiji poe Bu Mirna guru SD kelas lima keur nerangkeun hal kawajiban nuntut elmu. Sanggeus nerangkeun tuluy Bu Mirna nanya ka barudak kelas lima.

Bu Mirna, "Barudak, ari nuntut elmu teh kawajiban saha? Naha kawajiban Ibu atawa maneh?"

Barudak, "Maneeehh......!" Ceuk barudak saur manuk.

Bu Mirna baeud.


message 10: by Thesunan (new)

Thesunan | 198 comments Pasosore jang Imat ngahajakeun ulin ka Si Nana sobatna. Kasampak di imah Si Nana aya Ninina keur ngawangkong di hareup bari ngawedang kopi hideung jeung seupan sampeu anyar nyait tina panyeupanan, panas tur ngebul keneh.

Jang Imat nyampeurkeun tuluy nanya ka ninina si Nana.

Imat, "Punten Ni, ari Nana aya di ompok deh?"

Nini, "Aya bieu mah di tukang keur semesan sosoranganan wae handapeun tangkal kopo."

Imat, "Haaarr...ari nini, piraku maen batminton sosoranganan?"

Nini, "Lain keur batminton, tapi keur semesan, eta geuning nu sok dipencetan ku indung leungeun make hempon."

Imat, "Oohh...sanes semesan atuh Ni, tapi SMS-an eta mah. Kunaon dipencetana ku indung leungeun henteu ku cinggir nya Ni?"

Nini, "Bieung ah, teu nyararaho kuring mah."

Imat, "Ari cinggir mah paranti meresihan rorompok korong."

Nini, "Nurustunjung siah, kuring keur ngawedang yeuh!"

Imat, "He-he, punen Ni, heureuy. Mangga atuh, rek ka tukang nyampeur si Nana, bisi kumaha onam..!"

Nini, "Nos! Kaditu sampeurkeun bege!"


message 11: by dumbq (new)

dumbq | 85 comments a: kueh naon anu bodor?
b: teu apal mang, kueh naon kitu?
a: kuehehehehehehehe..
b: -_-" sarekeun moal baleg..


back to top