داستان كوتاه discussion

35 views
داستان كوتاه > کتاب دوم، ماده ۸۳

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ahoo (last edited Jan 25, 2009 12:55PM) (new)

Ahoo | 129 comments زن از ته گلو آه کشید. درد را در تمام تنش حس میکرد.پاهایش خواب رفته بود. هزاران فکر در سرش می آمد و می رفت و دوباره مرد میماند و درد. مرد به مویش چنگ زد و سرش را با موها بالا آورد. "کاش می فهمیدی چقدر دوست دارم" زن جیغ کشید. مرد نعره می زد. هیچ کدام صدای در را نشنیدند. صدای چکمه ها را هم. همه دخول را دیدند، یکی هم زیاد بود.
مرد از آقازادگان بود. زن به تنهایی سنگسار شد
و هیچ کدام از سنگ زنندگان از خودش نپرسید، مگر زنای تنهایی هم داریم؟


message 2: by Zahra (new)

Zahra | 6 comments به نظرم اگه آقازاده بودن مرد حذف بشه لطمه ای به داستان نمی خوره .... چون در این مورد مهم جنسیت مرد داشتنه .
پرداخت خیلی خوبی بود .


message 3: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
نمی تونه داستان کوتاه باشه.
کلماتی هم که در بعضی قسمتها استفاده کردی خیلی نامانوس هست.


لطفا یک بار دیگه چگونگی نوشتن داستان و چگونگی نوشتن داستان کوتاه را که در همین گروه هست مطالعه کن..


message 4: by mohammad (last edited Jan 26, 2009 12:48PM) (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments این نوشته رو میشه تو یک خط خلاصه کرد
زن را برای سنگسار آوردند .باخودم گفتم : مگر زنای تنهایی هم داریم؟

منم موافقم که داستان نیست
شاید میتونست توی یه داستان محور گفتگو باشه ولی به تنهایی یه داستان نیست


message 5: by Josef (new)

Josef | 66 comments مرسی از نوشته ات اما ممکنه مرده مجرد بوده


message 6: by Ahoo (new)

Ahoo | 129 comments مرسی از نقدهاتون. البته خیلی از داستان ها رو می شه تو یه خط خلاصه کرد. ولی مساله نحوه پرداخته. من نظر
محمد رو اینطور برداشت می کنم که پرداخت ضعیف بوده
آقا مهدی کدوم کلمات رو می گین؟ من نمی دونم کدومهاست، چون اگه می دونستم که استفاده نمی کردم. اگه می شه بیشتر برام توضیح بدین
درضمن متاهل بودهmessage 7: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
همه دخول را دیدند،

مرد از آقازادگان بود


اينا منظورم بود.
اما نوشتون داستان كوتاه نيست. ربطي به كوتاهي يا يلندي نداره.
مشكل روايت و پرداخت داره كارتون.
back to top