داستان كوتاه discussion

31 views
کورمال

Comments Showing 1-21 of 21 (21 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
نه اتفاقا كار خوبيه.
كي مي گه افتضاحه؟
فقد زياد قدم قدم كردي توش.


message 2: by Maria (last edited Feb 02, 2009 03:29AM) (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments نبي جان
ياد اين شعر انداختي مرا
از یک دوست خوبم

"قدمی که برداشتی"

تیک ات
تاک نمی شود
و به ساعتی می مانی
که درجا می زند
و روزی هزار بار زمانی را که نباید
تکرار می کند
.....
باشرمندگي من متوجه مضمون شعرت نمي شدم
اگر نامش را نمي خواندم
بيشتر کلافگي و سردرگمي را نشان ميداد
)-:


message 3: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments ضمناً دوست خوبم
!زياد غصه نخور

من هم از اين ناخوانده ها زياد داشتم
!!!همه را دفن کردم در سينه امmessage 4: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments پس نبي جان
اگه من حس ِ شعرت رو درست گرفته ام
فکر کنم اسمش رو عوض کني بهتر باشه
کورمال رفتن با اين مفهومي که تو داشتي، کمي بيگانه ست
......
قرار نيست که اينجا کارهائي گذاشته بشه
.که فقط تعريف و تمجيد بشه ازشون
يا حداقل اين مدنظر من نيست
اين حرفت رو هم قبول ندارم که: "صاحبنظر نيستم"؟
هر فردي صاحب نظرياتي هست
،حالا از نظر من ِ خواننده درست يا نادرست
ولي توي همين تبادل نظرهاست که چيزهاي قشنگي بيرون ميريزه


message 5: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments .متوجه شدم
!پس از قرار، من هم بايد مي دوختمشان
.ولي متأسفانه دوزندگي نمي دانم، هيچ
)-:


message 6: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
به به بحثاي فلسفي تراژيك مي كنين با هم.
نبي باز تو از منظور شاعر حرف زدي؟

اي بابا مارياي گرامي شما شعراي خوبي مي گين. تدفين مدفين چيه؟


message 7: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments !پسر ِ خوب
من قلقلک دادم شما چرا خنديدي؟

حالا که قرار است کوتاهي را گردن بگيرم
فقط از روي کهنسالي مي پذيرم
!که بخشش از پيران است
(-;
والا باز هم مي گويم؛ نام ِ شعرت با مضمون هماهنگ نيست


message 8: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
ماريا خانم من به اين اشكال شما اعتقاد ندارم.
هر چند كه مي توان كورمال را با مضمون شعري كه نبي نوشته مرتبط دانست اما من كلا قائل به موضوع هماهنگي نام شعر با مضمون شعر نيستم.

اين قضيه بيشتر در شعر نو نمود دارد چرا كه تاويل پذيري از جمله خصوصيتهاي شعر نو است.


message 9: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
البته اين آقا نبي ما يك مشكلي داره توي شعر گفتن و اون اينكه شاعرانگي رو براي شعر گفتن فراموش مي كنه.


message 10: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
نبي اين چيزايي كه مي گي رو خودت كشف مي كني يا از جايي مي خوني؟

كوبيسم در شعر ديگه چيه؟؟؟؟


message 11: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments با عرض ادب
آقا مهدي عزيز

بدواً بگويم فقط از ديدگاه يک خواننده مي نويسم
وگرنه گفته بودم، کفايت نقد ادبي ندارم

اعتقاد شما متين، ولي اگر قرار بر اين است که نام فارغ از محتوا و مضمون باشد
به نظر من همان بهتر که اصلاً نامي نباشد
نام، يک هويت است، يک شناسه
و اگر نخواهد و نتواند چيزي را به من خواننده
در ارتباط با متن يا شعر تفهيم کند
بود و نبودش براي چيست؟


message 12: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments Nabi wrote: "اینه، یعنی اینه ماریا خانم

-----
چه عجب آقا مهدی از من دفاع فرمودند"


نبي جان
مگه دعوا داشتيم که حالا
اينه؟
(-:


message 13: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
ماريا خانم ابتدا بايد عذر خواهي كنم چون تازه پروفايلتون رو ديدم پس بايد رعايت ادب كنم.
چون كوچيكتري بزرگتري حاليمه.


درسته كه نام يه جور شناسنامه و وسيله ارتباط برقرار كردنه اما در وجه پست مدرن مي تونه بارهاي ديگري رو هم بر عهده بگيره.


البته بگذريم كه اين نبي شاعرانگي رو رعايت نمي كنه حالا چه توي شعرش چه توي اسمي كه واسه شعرش انتخاب كرده ولي اسم اين شعر با موضوع و مضمون شهر با هم مي خونن.
message 14: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
بابا نبي به خدا تو خيلي حيفي.
مواظب خودت باش ندزدنت آخه خيلي از مغزت استفاده مي كني.

;)


message 15: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments آقامهدي عزيز
خود بهتر مي دانيد که کوچکي و بزرگي به شماره سالهاي گذشته نيست
و من به لحاظ اطلاعات و شخصيت محکم اتان هميشه احترام خواهم گذاشت، چنانچه شما هم تاکنون چنين بوده ايد
...
به صرف جهالتم مي پذيرم توضيحاتتان را
ولي قلباً از اين تعابير راضي نشدم

نبي عزيز را هم خوب مي شناسم
همينقدر که تلاش مي کند براي نوشتن
و ابرام دارد بر آنچه که نوشته، دوستش دارم و احترامش هم


message 16: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
نبي خان واسه خودت اين همه نوشابه مي خري پولات تموم نشه.


خوشم اومد كه به خودت ايمان داري واقعا قابل تحسينه.


message 17: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments بپا کامیابی خان... قند زیاد مضر برای بدن...دور از جون شما دیابت نگیری اول جوونیmessage 18: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments :)) ینی همه بچه ها هستند؟!

اگه همه باشن منم میام.


message 19: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments بله...من موظفم از همه شام بگیرم....البته خودم نمیخورما..من تماشاچی هستم. نوشابه هم نوش جونتون...من نوشابه خور نیستم.


message 20: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments آفرین آقای آلبالو...منم همین رو میگم دیگه...البته ترجیحن دوغ بدون گاز


message 21: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments شعرت رو دوست دارم نبی
خودت رو هم

البته صادقانه بگم با خوندن شعرت به فاصله چند ثانیه (که تو این مدت داشتم حظ می کردم)
یاد این لطیفه افتادم:
یه بنده خدایی (که حالا بگذریم کجایی بود) از یه نفر دیگه پرسید:
-عذر می خوام ساعت چنده
-3.5
-ای بابا...این چه وضعیه... ما که از صبح از هر کی می پرسیم یه چی می گه
(در این قسمت لطیفه تموم شد)

چی؟
بی مزه بود؟
قبلآ شنیده بودی؟

شرمنده ام جان تو
صادقانه گفتم


اما خودمونیم
خوب نقشه ای کشیدی واسه کامنت جمع کردن ها
;)


back to top