داستان كوتاه discussion

36 views
نوشته هاي ديگران > پول و احساس_چارلی چاپلین

Comments Showing 1-12 of 12 (12 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments با پول می شود رختخواب خرید ولی خواب نه،ساعت خرید ولی زمان نه، می توان مقام خرید ولی احترام نه،می توان کتاب خرید ولی دانش نه،دارو خرید ولی سلامتی نه، خانه خرید ولی زندگی نه و بالاخره ، می توان قلب خرید، ولی عشق را نهmessage 2: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments نسبت به زمانه ای که چارلی چاپلین در آن می زیسته است بشر در حال حاضرآن قدر پیشرفت و پسرفت در بسیاری مسائل داشته است که خیلی چیزهایی که آن موقع با پول نمی شد خرید اکنون می تواند بخرد


message 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments حتی میشد چاپلین رو خرید که دیگه از این نظریه ها در مذمت پول و ارزش والای اون نده.


message 4: by Kourosh (last edited Jan 20, 2009 03:34AM) (new)

Kourosh | 389 comments آفرین محمد صالح جان احتمالا کمی دستمزدش رو دیر دادن که چنین سخنانی گفته و حس کرده دارن می چا پنش ...(:البته مزاح می کنم من به چارلی چاپلین خیلی ارادت دارم قابل توجه انجمن دفاع از کمدین ها و دلقک ها که مرا هم به عضویت خود در نمی آورند و من در تلاش برای با مزه تر شدن هستم


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments قربون دهنت مژگان خانوم جان...
جناب محمد صالح... مطمئني اين حرف دلته؟
از شما ديگه اين انتظار نميرفت!! والا!ا


message 6: by Kourosh (last edited Jan 20, 2009 11:07AM) (new)

Kourosh | 389 comments می تونه درست باشه میتونه هم غلط باشه شایدم هردوش باهم یه کم اوپن مایندتر به قضیه نگاه کنید عصبی و آشوب شاید بشید ولی بیاین حرفمونو بزنیم و خود سانسوری نداشته باشیم نیچه میگه سر افرازی ما در این است که آری گوی باشیم من یکی که همه جاها سر افرازی نمیخوام جون نمی تونم هر چی میشنوم بگم اره همینه و آره درسته و ... نیچه هم همه جا و همیشه سر افراز نبود بسیاری بزرگان بعد از مرگ سر افراز شدند یا بیشتر سر افراز شدند من و محمد خان هم چارلی و بسیاری از انسانها را قبول داریم ولی به قول معروف انتقاد سازنده میکنیم و گاه مزاحی یخ گاه بی نمک و گاه نمکی


message 7: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1520 comments من هم بدون شک با چارلی موافقم ولی این اندیشه آزارم میده که بدون پول هم نمیشه این ها رو خرید علاوه بر این به صورت ساده لوحانه همه چیز رو به بی پولی ربط میدیم.

خیلی به این جمله جان اشتاین بک موافقم که میگه
هرچیزی که قیمت داشته باشه ارزش نداره
که فکر کنم چکیده گفته ی چارلی باشه


message 8: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments حرفتون درسته و من هم واقعا به هیچ عنوان نمی خوام ساده لوحانه همه چیز رو به پول ربط بدم چراکه میلیاردها پول واسه یه احمق هیچ دردی شاید دوا نکنه من منظورم این بود شاید درست باشه شاید هم غلط این بحث ها چیزی نیست که راجبش مطلق قضاوت کنیم تقریبا چند درجه پیشرفته تر از بحث علم بهتر است یا ثروته


message 9: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
یکی نیس به گوش چاپلین برسونه آخه آدم عاقل کو پول؟؟


message 10: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments MahtaBi KhaNooM wrote: "...
جناب محمد صالح... مطمئني اين حرف دلته؟
از شما ديگه اين انتظار نميرفت!! والا!ا"


مهتابی خانوم عزیز
فکر کنم برداشت درستی از حرف من نکردی

من با حرفایی که شما از قول چاپلین نوشتید کاملا موافقم.
حرفی که زدم در همون راستا بود؛ یعنی حتی میشه عقیده و نظر انسان رو هم با پول خرید.
"ارزش والای پول" هم طعنه ای بیش نبود.
پول چیز خیلی خوبیه؛ اما همه چیز نیست. لازمه اما کافی نیست.
همیشه به این معتقد بودم.
message 11: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments الان گرفتم :)


message 12: by Fateme (new)

Fateme | 44 comments چشمه ساری در دل و
آبشاری در کف
آفتابی در نگاه و
فرشته ای در پیراهن
از انسانی که تویی
قصه ها میتوانم کرد
غم نان اگر بگذارد.

"نمیدونم چرا یاد این شعر شاملو افتادم"

ممنونback to top