انجمن شعر discussion

14 views
كارگاه شعر > مارلبورو/ معین غنی زاده

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Moein (new)

Moein Ghanizadeh | 67 comments «مارلبورو»

خدا بیامرزد «فیلیپ موریس» را،
آنچنان این قرمز پر رنگ
"ملایم همچون ماه می"
بر من وزید
که مدهوشم
و فکر می کنم
یکی از آن کابوی های تنومندم!


message 2: by SA®A (new)

SA®A  (sara_bookshelf) جا داره یادی هم از " گیلرمو ریکو" و "گرَن هابانُ"های خوفناکش کنیم.
دی:

حس قشنگی داد این پُست ، اما مشکوکم به اینکه شعر باشه.
شعره؟


message 3: by Moein (new)

Moein Ghanizadeh | 67 comments محسن صادقیان عزیز تفسیر شعر :
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D...


message 4: by Moein (new)

Moein Ghanizadeh | 67 comments Mæsoo عزیز
بی شک تشخیص شعر بودن هر نوشته ای انعکاسی است از
تعریف زیبا شناسانه ی شما از شعر، خصوصا با ظهور پدیده ای به نام هنر وادبیات مدرن که تعاریف پیچیده تری از زیبا شناسی ارائه کرده است.


message 5: by Moein (new)

Moein Ghanizadeh | 67 comments محسن صادقیان عزیز باز هم
ممنون از توجه و ابراز نظرتان


message 6: by Mehdi (new)

Mehdi | 158 comments اینجوری که تو مدهوش شدی
بعید میدونم فقط سیگار بوده باشه
....
تا نپریده بچرخون دستو کابوی جان


message 7: by Moein (new)

Moein Ghanizadeh | 67 comments خوشم میاد خودتم پایه ای مهدی جان بیا کابوی خسته داشته باش!


back to top