داستان كوتاه discussion

40 views
نوشته هاي كوتاه > حواست هست ؟

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Behzad, دیوونه (last edited Jun 12, 2012 09:44AM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
در قاموس من و تو
هشت عدد خوشبختی بود
یادت که هست ؟
حالا قریب به هشت توالی است
که زمین
بی تو
به دور خورشید می چرخد
من دور خودم
دور رگ های آبی دستانت
دور کهنه شیار های سه تارت
دور خودم
دور خودم
در مداری تازه
در منظومه ای عجیب
میان کهکشانی که نام دیوانگی بر آن نهاده ام
هشت سال
هشت سال از دگردیسی ام می گذرد
حواست هست ؟
لابه لای علف ها
به دنبال خدایی می گردم که در من نیست
در منظومه ی من
لحظه ها کند تر از آنکه باید
می گذرند
و من از پس سی و دومین فصل
به وضوح می بینم
بر دوش می برمت
با سه عزیز دیگر
در میان همهمه ی خیابانی
که چشم هایش ترحم پارس میکنند
و دندانهایش مهربانی می جوند
به ذکر غریب
لا إله إلا الله ؟
آرام آرمیده ای بین دو کاج
کارگران پای درخت توت
زمین را می درند
نگاه ها من را
که دوزانو پائین پایت نشسته ام
من فقط نگاه
فقط نگاه
پارچه را کنار می زنم
نه
هیچ کافوری نمی تواند عطر تنت را بدزدد
در دو قدمیم بودی
حواسم بود
من آن هاله نورانی
روح بلندت را
میان آسمانها و زمین دیدم
"
پدر برخواست از بستر
وپارو کرد عصری که ما آن را گران خواندیم


طيبه تيموري | 659 comments حواسش هست بهزاد
:(


message 3: by [deleted user] (new)

چه زیبا حست رو به روی کاغذ آوردی.میشه لمسش کرد

حق داری بغض کنی
حق داریم بغض کنیم


message 4: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
محسن ،طیبه و مریم
ممنونم از شما عزیزان


message 5: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments بی نظیر بود دوست من


message 6: by ستاره (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments بهزاد
این نوشتتو خیلی دوست دارم چون با تمام احساست نوشتی.
میدونم که میدونی حواسش هست...


message 7: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
مم نو نم


message 8: by banafshe (new)

banafshe (banafshe65) | 550 comments کاش باشه
حتی بی حواس
حالا که نمیشه فهمید حواسش هس یا نیس
یعنی اگه هم حواسش هس، به ما نیس


message 9: by Essi (last edited Jan 10, 2013 04:20PM) (new)

Essi Michael (essimichael) | 64 comments دروود دوست گرامي

واژه ها را چه زيبا چيده اي
نويسا بمانيد و هميشه سبز


back to top