داستان كوتاه discussion

20 views
نوشته هاي كوتاه > سلام تنهایی

Comments Showing 1-18 of 18 (18 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Amir (new)

Amir Samadi rad (amirsamadirad) | 210 comments ــ امیر جون از برنامه ما راضی ای؟
ــ والا من زیاد تی وی نمی بینم اما شبا که میام خونه
واسه سیگار پنجره رو باز می کنم صدای برنامه شما
از خونه همسایه بلنده
ــ سلام گرم ما به همسایه امیر ، چه آهنگی می خوای؟
ــ والا آهنگ ایرانی زیاد گوش نمی دم، گاهی قمیشی
ــ خوب کدوم آهنگ قمیشی
ــ والا یه آهنگ جدید داره ... عاقبت جدا شدن دستای ما
ــ خوب خوب
ــ اگه می شه نذاریدش... خیلی اذیت می شم


message 2: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
خوب بود.

ممنون


message 3: by [deleted user] (last edited Jun 04, 2012 05:01AM) (new)

حس غمگینی داشت.مخصوصا با اون کلمه ی والا که به کار بردی.
خیلی سخته هر شب ناخواسته،آهنگی رو بشنوی که تو رو یاد چیزایی که نباید بندازه.

از کلمه ی تی وی استفاده کردی که نشون بدی این دیالوگ در خارج از ایران اتفاق میافته؟چون بدون استفاده از اون هم خواننده متوجه ی منظورت میشه


message 4: by [deleted user] (new)

غمناک ولی‌ واقعی،

سپاسگزارم


message 5: by banafshe (new)

banafshe (banafshe65) | 550 comments قشنگ بود
:)


message 6: by Amir (new)

Amir Samadi rad (amirsamadirad) | 210 comments ممنون مهدی عزیز
مریم جان اینارو دیدی زنگ میزنم خارج خارجی صحبت میکنن؟ یه همچین چیزی بود در ضمن منظورت از کلمه والا چیه؟
بسیار ممنون از رویا و مژده عزیز


message 7: by Amir (new)

Amir Samadi rad (amirsamadirad) | 210 comments محسن جان چرا به ما نمیاد؟!


message 8: by Amir (new)

Amir Samadi rad (amirsamadirad) | 210 comments چون اغلب نیستم متاسفانه


message 9: by [deleted user] (last edited Jun 04, 2012 01:05PM) (new)

امیر والا رو به این خاطر بهش اشاره کردم که یه حس صمیمی و مظلومانه ایی به این نوشته میده.انگار که واقعا دارم از از یه تی وی! اون ور آبی می شنوم که یه نفر داره پشت تلفن با مجری آهنگهای درخواستی صحبت می کنه.خیلی واقعی بود و به همین دلیل من خیلی دوسش داشتم


message 10: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
این نوشته مال کسیه که قلمشو پیدا کرده
سبک خاص خودش رو کشف کرده
چرا بیشتر نمی نویسی واسمون
نوشته خوبی بود


طيبه تيموري | 659 comments درخواستي از نخواستن
...
اين خاصيت تنهائيه
ممنون امير


message 12: by ستاره (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments زیبا قلم زدی امیر عزیز .
لذت بردم ,ممنون.


message 13: by Amir (new)

Amir Samadi rad (amirsamadirad) | 210 comments maryam wrote: "امیر والا رو به این خاطر بهش اشاره
نظر لطفته مرسیmessage 14: by Amir (new)

Amir Samadi rad (amirsamadirad) | 210 comments Behzad wrote: "این نوشته مال کسیه که قلمشو پیدا کرده
سبک خاص خودش رو کشف کرده
چرا بیشتر نمی نویسی واسمون
نوشته خوبی بود"

چشم مینویسم مرسی از محبتت


message 15: by Amir (new)

Amir Samadi rad (amirsamadirad) | 210 comments طيبه تيموري wrote: "درخواستي از نخواستن
...
اين خاصيت تنهائيه
ممنون امير"


.........!......


message 16: by Amir (new)

Amir Samadi rad (amirsamadirad) | 210 comments ستاره wrote: "زیبا قلم زدی امیر عزیز .
لذت بردم ,ممنون."


مرسی که نظر دادی


طيبه تيموري | 659 comments Amir wrote: "طيبه تيموري wrote: "درخواستي از نخواستن
...
اين خاصيت تنهائيه
ممنون امير"

.........!......"


الان من بايد چه برداشتي كنم ازين نقطه چين ها امير؟؟؟


message 18: by Amir (new)

Amir Samadi rad (amirsamadirad) | 210 comments یعنی حرفی نبود یا بودو قابل گفتن نبود


back to top