داستان كوتاه discussion

83 views
شهر بی تو مرا حبس می شود/مهدی بهروزی

Comments Showing 1-14 of 14 (14 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
امشب که آمدی
دوباره از ره آیینه های ناگهان
وقتی صدای مرا
و مرا حبس می کنی
از سرزمین عسل
خون چکان
فواره می زند احساس
شرم
آری بیا
بیا که زندگی بی تو
همچون یکی قفس
در اعماق دره هاست
همره هر چهار عنصر حیات
که می برد مرا از یاد روزگار
ای حس ناشکیب
ای سطر سطر نامه های عاشقانه ام به باد
وقتی که هر نسیم
بوی دلاویز تنت را به سوی من
روانه می کند از آن دشت های دور
در این زمین پر از خون لاله‌ها
دلها بهانه‌ی بودنت را خواهد گرفت
مثل هزار روز که نبودی و بوده ای
و در سفر درازت به آن بعید
عطر قدم هایت را
اینجا
میان دلم جاگذاشته ای
ای همره ناشکیبی دلم
از آن سترون عبوس
که سالها در آن جامانده ای
گاهی برای دلم
فقط
عاشقانه ای بخوان
با زبان قناری های دلتنگ در قفس
عاشقانه ای بگو.

اصفهان
13/3/91

*عنوان استقبالی است از مصرع مشهور حضرت مولانا"والله که شهر بی تو مرا حبس می شود"


message 2: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments خیلی بدلم نشست ؛ خیلی ....!!!


message 3: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
قابل نداشت آرزو جان.


message 4: by [deleted user] (new)

شعر روانی بود مهدی و پر احساس
از سرزمین عسل؟


message 5: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
خواهش می کنم.

سرزمین شیرینی ها. سرزمین آرزوها.


message 6: by [deleted user] (new)

تعبیر جالبیه سرزمین عسل


message 7: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
قربان شما مریم عزیز.


message 8: by [deleted user] (new)

بسیار جالب مثل همیشه.

فقط امیدوارم آنکس که از سرزمین عسل آمد چسبناک نباشد!

سپاسگزارم مهدی جان


message 9: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
ممنون ونوس جان.

شما لطف داری.


message 10: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
چشم محسن قایل صوتی رو هم اضافه می کنم حتما.

لطف داری.


message 11: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
http://wdl.persiangig.com/pages/downl...

محسن جان این هم فایل صوتی شعر بالا.


طيبه تيموري | 659 comments ممنون مهدي جان


message 13: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
ممنون محسن جان.


message 14: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
قابلی نداشت خانم تیموری عزیز.


back to top