Goodreads Malaysia discussion

18 views
Buku-buku Mengenai... > Kamus atas talian(online)

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by popo (new)

popo | 2 comments Ada sesiapa tahu kewujudan Kamus Bahasa Melayu dalam bentuk pdf/ebook ataupun laman web?


message 2: by popo (new)

popo | 2 comments Ah, kalau sesiapa tahu bagaimana boleh dapatkan karya Faisal Tehrani dalam bentuk ebook atau pdf, mohon dikongsi di sini.


message 3: by Nor, dari khutubkhanah USIM (new)

Nor (norazzahmomin) | 1544 comments Mod
Kamus online boleh dapatkan di laman web DBP. Pusat Rujukan Persuratan Melayu.


back to top