داستان كوتاه discussion

22 views
نوشته هاي كوتاه > یک شوت اَمن / میم صاد

Comments Showing 1-10 of 10 (10 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments خوب بود، خیلی هم خوب بود ولی باز هم جرقه می سوزانی محسن. بخدا حیفه


طيبه تيموري | 659 comments سقف »همه ی« خونه ها... همین تکلیف خیلی چیزارو روشن می کنه
ممنون


message 3: by [deleted user] (new)

شوت امن را دوست ندارم چون مخصوص آدم‌های محافظه‌کار می‌باشد، من دوست دارم سقفمون صاف باشه که توپ بره و من به دنبالش شاید پیدا کنم نادیدنیها را!!


message 4: by [deleted user] (new)

محسن توضیح نمیدم ولی‌ می‌پرسم مگر شما محافظه کار هستید؟ و اگر هستید چرا ناراحتید؟ و اگر نیستید چرا ناراحت میشوید؟؟


message 5: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
با اشکان موافقم
ینی یه ایده رو پرورش نمی دی
بطور کاملا مستقیم بیانش می کنی
من فکر می کنم با قلم قوی که داری خیلی بهتر از اینا میشه از نوشته هات نتیجه بگیری
به نظر من تو یک رئال نویس خیلی خوب می شی


message 6: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments محسن جان خیلی خیلی خوب بود.
.
به جای اظهار نظر های خودت اگه بیشتر روی گفتگو کار میکردی و کمی بچه گانه تر بود . بهتر میشد.
منظورم مثلا اینجاست که میگی :
مسعود که از جواب ندادن مرتضی چندان راضی نبود، نظرش را گفت تا بل که مسعود هم وسوسه شود و جوابی را برای سوال او بیان کند.
تو داستانکی به این کوتاهی همچین جمله ای اضافیه . حتی تو داستان کوتاه. توی رمانهای قطور قدیمی شاید دیده بشه.
.
خیلی دوستش داشتم که احساس عجیبی داشت داستانکت.


message 7: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments راوی که دانای کل باشه حتی خود نویسنده هم نمیتونه از خودش جداش کنه.
اگه دانای کل نظری میده تحلیلی میکنه اولین نفری که ما بهش شک میکنیم که ، نظر از اونه. نویسنده اس.
مگر تو بعضی از داستانها که راوی کمی سطح خودش رو پایین میاره و به نوعی از زبان شخصیتهاش روایت میکنه.
مثل بیشتر قصه هایی که برای کودکان گفته شده


message 8: by [deleted user] (new)

یه شوت امن،یه زندگی امن
خیلی دوسش داشتم محسن.دلم گرفت


message 9: by [deleted user] (last edited Jun 04, 2012 06:00AM) (new)

لطفا کلمه امن را به آزاد تبدیل کن که در لغت نامه من امن یعنی‌ با احتیاط و آزاد یعنی‌ بی‌ محابا.

با سپاس


message 10: by banafshe (new)

banafshe (banafshe65) | 550 comments خب
خیلی قشنگ بود!
بهترین جواب ممکن بود!
لازم نیست حتما دو تا انتخاب داشت
لازم نیست بین دو تا سازه انتخاب موقعیت کرد
میشه سازه جدیدی داشت که هیچ موقعیتی رو خراب نکنه!


back to top