داستان كوتاه discussion

68 views
گفتگو و بحث > تازه وارد

Comments Showing 1-17 of 17 (17 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Fahimeh-amirhomayon (fahim-amirhomayon) | 20 comments درود بر همه دوستان
من بی مقدمه شروع کردم؛ با یک داستان. شاید چون فضای اینجا خیلی صمیمی و بی تکلفه. خوشحالم که با این گروه آشنا شدم. امیدوارم همگی در نویسندگی ها و ننویسندگی هاتون پیروز باشید
فهیم


message 2: by Maria (last edited Jan 04, 2009 11:17AM) (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments دوست خوبمان
خوش آمدي

به نظر من که اين بهترين مقدمه براي آغاز بود
خوشتر بموني با ما

سربلند و شادان


Fahimeh-amirhomayon (fahim-amirhomayon) | 20 comments سپاس ماریا


message 4: by [deleted user] (new)

خيلي خوش اومدي


message 5: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments تازه وارد
گروه خوبیه
ولی سعی کن بهش دل نبندی
بعضی وقتا تو ذوق میزنه
خوش بمونی


Fahimeh-amirhomayon (fahim-amirhomayon) | 20 comments سپاس از همگی
جناب محمد تا اونجا که گشت زدم شما خودتون از اونهایید که خیلی نقد میکنید و احتمالا تو ذوق می زنید. از دلداری پیشاپیشتون سپاسگذارم اما از اون بیدها نیستم. امیدوارم به داستانهای من هم افتخار بدید.


مهدی عناصری  عناصری | 414 comments good lock


message 8: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments oh yeah wellcome


message 9: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments دوست عزیز کوروش کلمه ی
welcome
این درسته البته ببخشید


message 10: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments خانم امیر همایون خوش اومدین به گروه
ان شاء الله داستانهای بعدی شما را در گروه می خونیم


message 11: by Bernadet (new)

Bernadet | 93 comments آقای فرزان پس چرا املای good luck
رو تصحیح نکردید؟؟ تبعیض؟

خوش اومدید چه احساس لطیف و قریحه ی سرشار از طبع شاعرانه دارید
شادی هاتون پایدار


message 12: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments منم خوش آمد می گم به تو دوست جدید
همینطور که گفتی
اینجا جمع خوبیه
امیدوارم حالا حالا ها با ما باشی


message 13: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments خوش اومدی دوست جدید

امیدوارم باشی و خوب باشی و همیشگی

گروه خوب و دوست داشتنیه...البته گاهی برق اینجا میره و فیوزش میپره...امیدوارم که جا نزنی و کمک کنی تا زودتر برقاش بیاد


message 14: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments خانم برنادت :
good luck
نه موفق باشید بهتره
من تبعیض قائل نمیشم

به حمید :
به به حمید خان کم پیدایی برادر ؟


message 15: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments فرزان
می بینم که گیر دادی به برادران کم پیدا

message 16: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments چی کار کنم دلم براشون تنگ شده وقتی بهانه میارن یا کم پیدا هستن گیر میدم


message 17: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments آره
موافقم
گیر بدهback to top