انجمن شعر discussion

11 views
كارگاه شعر > ترانه ای برای مادر

Comments (showing 1-4 of 4) (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mehdi (new)

Mehdi | 158 comments برای مادر
تو باز تنهاییتو با کی میگفتی؟
که باد اسم تو رو تکرار می کرد
دریغه کودکی ها یادم افتاد
که اسمت خوابمو بیدار می کرد
شب از چشمای تو رو فرش می ریخت
پدر تا صبح فردا کار می کرد
ترک های دلت، دستاتو انگار
شبیه کاگله دیوار می کرد
دوساله بودم و تبدار ای کاش
همونکه چشمتو بیمار می کرد
شب از موهای تو رو فرش می ریخت
خدا اسم تو رو تکرار می کرد


message 2: by Azade, Hazemizade (new)

Azade Hazemizade (azadehazemi) | 868 comments Mod
ممنون برای احساست مهدی


message 3: by Mehdi (new)

Mehdi | 158 comments Azade wrote: "ممنون برای احساست

ممنون از بذل توجه شماmessage 4: by Mehdi (new)

Mehdi | 158 comments MæsooYa wrote: "سلام.
ترانه ی بسیار قشنگی بود.تبریک و دست مریزاد

راستی ریتم آهنگ این ترانه من رو به یاد ترانه "صِدام کردی" ابی انداخت:

تو از متن کدوم رویا رسیدی که تا اسمت رو گفتی شب جوون شد....

:)"


سلام
ریتم ترانه که از یکی از کارهای مونا برزویی اومده بود
فکر کنم اون کار با صدای یراحی پخش خواهد شد
اما ملودی این کار کمی غمگین تر از کار ابیه
کمیش هم با ساز دهنی درومد
در هر صورت ممنون از حسن نظرت


back to top

unread topics | mark unread