داستان كوتاه discussion

25 views
ناله باد

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments درهایت را به روی باد نبند

می‌دانی؛
باد هم از سرماست که می‌نالد

و تنها پشت درهای بسته زوزه می‌کشد
با ناله همه رانده شده‌گان
...

روزی که با چهره باد زاده شوم
وعده کن که دیگر
درهایت را نخواهی بست


message 2: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments قلبم همواره بسويت باز است ماريا جانmessage 3: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments آيا دلمان گنجايش حجم بزرگ تنهائي اش را دارد؟
آيا دلمان توان گرما بخشيدن به سرماي ناله هايش را دارد؟
...
با ترک خوردن و از هم پاشيدن به کداميک کمک کرده ايم؛
تنهائي اش و يا دل بي سامانمان؟


message 4: by Siamac (new)

Siamac (kahroba) | 2 comments سلام. روز بخیر. من بتازگی به شما پیوستم. بسیار از متن های زیبای شما دوست خوبم احساس آرمامش میکنم. امیدوارم که همیشه این چنین باشید. با احترام . سیامک.


message 5: by Maria (last edited Dec 16, 2008 04:37AM) (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments آرزو جان
سیامک عزیز

من نیز با شما دوستان نازنین
همراه با دریچه های گشاده ی قلبهای مهربانتان
احساس آرامش دو چندانی دارم

روزهای روشن فردا را برایتان آرزو دارم


message 6: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments ا-:
استاد؟!!! مبالغه مي فرمائيد

نامتان را نخواندم، ولي برايتان نوشتم
شما برمن ببخشيد !!!
از پيشتر دريچه ي محبتتان را برويم گشوده ايد
با اين همه لطف و محبت
((-;
...
مي گويند مهمان حبيب خداست
دل ما هم که از اوست
پس چه جائي برتر از آن براي نشاندنش؟
اگر "مه مان!" باشد


back to top