داستان كوتاه discussion

36 views
گفتگو و بحث > معرفي كتاب:نقد اجتماعي رمان فارسي

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments داستان نويسي و تاثير حوادث بر آن


بعضي ها معتقدند وقتي مي خواهيد از فضاي سياسي و اجتماعي يك دوران سر در بياوريد،بررسي اجتماعي يك رمان كه توسط نويسنده اي متعلق به همان زمان نوشته شده،ممكن است بيشتر از مطالعه تاريخ آن دوران به شما كمك كند.
اين كتاب هم قرار است همين كار را بكند،اينكه مثلا حادثه28مرداد روي"مدير مدرسه"جلال چه تاثيري گذاشته.
نويسنده مي خواهد به وسيله10رمان معاصر،رابطه رمان فارسي و جامعه ايراني را بررسي كند.در اين سال ها،ايران تحولات مختلفي مثل كودتاي28مرداد يا قيام15خرداد و بعدتر انقلاب اسلامي و8سال جنگ تحميلي را پشت سر گذاشته.اين سير بررسي،پاسخ خيلي از سوالات درباره اين سال ها و تاثيرشان بر داستان نويسي ايران را مي دهد.نويسنده:دكتر عسگر عسگري
انتشارات:نشر فرزان روز
تعداد صفحه:265
قيمت:5500 تومان

منبع:همشهري جوان


message 2: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments ممنون از توجهتون


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments ممنون از اطلاعاتی که دادید الناز خانم


message 4: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments خواهش مي كنم


back to top