داستان كوتاه discussion

21 views
دوبیتی / بهمن کوتاه

Comments Showing 1-14 of 14 (14 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments یک عمر پی‌ت گشتم، یک لحظه نیاسودم
در حسرت دیدارت، آواره‌ترین بودم

تو ابر بهارانی، جاری چو شوی رودی
من بهمن کوتاهم
آتش چو شوم
دودم


message 2: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments خیلی جالب بود
بهمن کوتاه سوژه جالبیه
تخلصته؟
مارلبرو تاچ رو امتحان کن بهتره.
بهمن کوتاهی که یک عمر در حسرت ابر بهاران بوده.


message 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments mohammad wrote: "خیلی جالب بود
بهمن کوتاه سوژه جالبیه
تخلصته؟
مارلبرو تاچ رو امتحان کن بهتره.
بهمن کوتاهی که یک عمر در حسرت ابر بهاران بوده."


تخلص کجا بود
همین دوسه تا شعرن

پ.ن
:
تقریبا همه رو امتحان کردم محمد


message 4: by Amir ali (new)

Amir ali خیلی جالب بود صالح،من که کیف کردم من تازه فکر میکنم وقتی خیلی ادم حالش خرابه و حس و حال سیگار داره این بهمن کوتاهه از همه چی بیشتر می چسبه،هی ادم آتیش کنه چند تاشو پشت هم،البته من اینجا قصد ترویج فرهنگ سیگارکشی ندارم،هرچند میبینم دوستان خودشان حرفه ای و استادند


message 5: by [deleted user] (new)

خیلی‌ جالب بود ولی‌ کاشکی‌ منم سیگاری بودم اینطور که معلومه حال و هوای خوبی‌ داره!!


message 6: by mohammad (last edited Feb 24, 2012 11:38AM) (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments نه نداره اتفاقا حال و هوای افتضاحی داره. کسایی که سیگار نمیکشن از زندگی بیشتر لذت میبرن


message 7: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments mohammad wrote: "نه نداره اتفاقا حال و هوای افتضاحی داره. کسایی که سیگار نمیکشن از زندگی بیشتر لذت میبرن"

در واقع
کسایی که از زندگی بیشتر لذت می‌برن هیچ‌وقت سیگار نمی‌کشن


message 8: by [deleted user] (new)

Venus wrote: "در واقع
کسانی که از زندگی لذت می برند،از همه چیز زندگی به صورت کلی و جزیی لذت میبرند و تفاوتی هم برای آنها ندارد که سیگار بگشند یا نکشند!"


کاملا صحیح، مرسی‌.


message 9: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
یاد اون افتادم که قبلتراا نوشته بودم
نصف مزرعه مارلبرو رو دود کردم هنوز نشناختمت
دوستان اومدن کلی نصیحت کردن که خب این راه برای شناخت درست نیست
منم پند گرفتم و رفتم سراغ مزرعه دانهیل
.....
خیلی خوشحالم که بازم اینجایی با مرام


message 10: by Katayoon (new)

Katayoon Kianmehr | 14 comments جالب بود


message 11: by ستاره (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments خوشحالم صالح جان که دوباره اینجا می نویسی
و
هستی
.
.
بهمن کوتاه
جالبه
;)


message 12: by [deleted user] (new)

ربطی به لذت نداره
یه جور خالی کردن ِ عقده هاست توی ششهای بیچاره
کاش لا اقل با خودمون خوب باشیم


message 13: by [deleted user] (new)

اگه بچه ها توی کامنتهاشون اشاره نمی کردن من هنوز گیج مونده بودم بین رابطه ی بهمن با آتش و دود!

ولی باید اعتراف کنم که دوبیتی زیبا و کاملی بود


message 14: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments موضوع را کاری ندارم اما از دیدگاه شعری عالی بود


back to top