داستان كوتاه discussion

17 views

Comments Showing 1-18 of 18 (18 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

طيبه تيموري | 659 comments هرچند دوستش ندارم اما یک واقعیته، آنهم یک واقعیت نزدیک. صبح باید بهش سلام بدم و شب بهش شب بخیر بگم
یک واقعیت که قدرت کتمانش رو حتی ندارم، همسرم هم نیست که ازش طلاق بگیرم، دوستم نیست که ازش ببرم
دوستش ندارم و ازش ناگزیرم
...
تصویر تو آینه رو می گم وقتی شبیه دوست داشتنت نیست


message 2: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
اگه بدونی اون جمله آخر چه ضربه ای به این نوشته زده
اگه بدونی


message 3: by [deleted user] (new)

خود دوست نداشتن من ناشی‌ از توقعات بیجای من در راه کمال گرایی بوده، اون کامیلیتی که تعریفش فقط خدا شدن بود و بس. آینه باورهای غلطم را شکستم و خود را در آب زلال رودخانه نگاه کردم.

چه زیبا و دوست داشتنی بودم من حالا.


message 4: by Parva (new)

Parva Rostami | 348 comments با بهزاد موافقم


message 5: by [deleted user] (last edited Mar 04, 2012 01:10PM) (new)

با تی تی هم حسم


طيبه تيموري | 659 comments زيبايي من دوست داشتن تست
داشتن تست
تست


message 7: by [deleted user] (new)

ای محسن بی احساس
نان تست چیه


message 8: by [deleted user] (new)

tAyebe teimouri...Medad Rangi wrote: "زيبايي من دوست داشتن تست
داشتن تست
تست"

تی تی جان ،اینهم جواب دندان شکن خودت به ناگزیر
بهتر از این نمی شد بگی
عالی
مثل همیشه


طيبه تيموري | 659 comments maryam wrote: "tAyebe teimouri...Medad Rangi wrote: "زيبايي من دوست داشتن تست
داشتن تست
تست"
تی تی جان ،اینهم جواب دندان شکن خودت به ناگزیر
بهتر از این نمی شد بگی
عالی
مثل همیشه"ممنون مريم عزيزم
اما يادت باشه به هرحال
هركسي از ظن خود شد يار من
حالا محسنم لابد گشنه اش بوده:)))

دوستتون دارما
يادتون نره


طيبه تيموري | 659 comments Mohsen Sad wrote: "نخير
نخير
نخير


منظورم اين بود

من نانى براى خود ندارم
اين نان، نان من نيست
نان تست

همتون بى احساس و خشنيد
بله"


اهان
پس نان من بوده
مرسي محسن جان
دچار سيري معنوي عجيبي شدم
خيلي هم بااحساس و لطيفيم


message 11: by [deleted user] (last edited Mar 05, 2012 11:44PM) (new)

Mohsen Sad wrote: "نخيرباشه محسن ، قبولی
نان من ، نان تست

خیلی با احساس نوشتی محسن جان
:)message 12: by [deleted user] (new)

tAyebe teimouri...Medad Rangi wrote:

ما هم دوست داریم طیبه جونمmessage 13: by [deleted user] (new)

چطوری از صحبت اینه رسیدیم به نان اونم نان تست، اقلا بگین نان سنگک که ایرانیست!!!!


message 14: by [deleted user] (new)

tAyebe teimouri...Medad Rangi wrote: "هرچند دوستش ندارم اما یک واقعیته، آنهم یک واقعیت نزدیک. صبح باید بهش سلام بدم و شب بهش شب بخیر بگم
یک واقعیت که قدرت کتمانش رو حتی ندارم، همسرم هم نیست که ازش طلاق بگیرم، دوستم نیست که ازش ببرم
د..."


نمیدونم چرا طیبه جان ولی‌ چند روزه که وقتی‌ میام اینجا یاد این شعر فرهاد میا‌فتم حالا دیدم باید بنویسمش برات:

می‌بینم صورتمو تو آینه،
با لبی خسته می‌پرسم از خودم :
این غریبه کیه ؟ از من چی می‌خواد ؟
اون به من یا من به اون خیره شدم ؟

باورم نمیشه هر چی می بینم ،
چشامو یه لحظه رو هم می ذارم ،
به خودم می‌گم که این صورتکه ،
می‌تونم از صورتم ورش دارم!

می‌کشم دستمو روی صورتم،
هر چی باید بدونم دستم می‌گه،
من‌و توی آینه نشون می‌ده،
می‌گه: این تو یی، نه هیچ کس دیگه!

جای پاهای تموم قصه‌ها،
رنگ غربت تو تموم لحظه‌ها،
مونده روی صورتت تا بدونی
حالا امروز چی ازت مونده به جا!

*

آینه می‌گه: تو همونی که یه روز
می‌خواستی خورشیدو با دست بگیری،
ولی امروز شهر شب خو‌نت شده،
داری بی‌صدا تو قلبت می‌میری!

می‌شکنم آینه رو تا دوباره
نخواد از گذشته‌ها حرف بزنه!
آینه می‌شکنه هزار تیکه می‌شه،
اما باز تو هر تیکش عکس منه

عکسها با دهن کجی بهم می گن
چشم امید و بِبُر از آسمون
روزا با هم دیگه فرقی ندارن
بوی کهنگی میدن تمومشون


message 15: by [deleted user] (new)

رویا جونم زیبا بود


message 16: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments رویا جان مرسی
واقعا شعر پر محتواییه
اما شاعر این شعر اردلان سرافراز هست
و فرهاد به بهترین نحو ممکن خوندتش.
ممنون


message 17: by [deleted user] (new)

mohammad wrote: "رویا جان مرسی
واقعا شعر پر محتواییه
اما شاعر این شعر اردلان سرافراز هست
و فرهاد به بهترین نحو ممکن خوندتش.
ممنون"


مرسی‌ محمد جونم باید می‌گفتم که فرهاد خوانده این شعر را ولی‌ مطمئن نبودم شاعرش کیست که شما گفتید.


طيبه تيموري | 659 comments ممنون رويا جان بخاطر يادآوري خوبت

می‌شکنم آینه رو تا دوباره
نخواد از گذشته‌ها حرف بزنه!
آینه می‌شکنه هزار تیکه می‌شه،
اما باز تو هر تیکش عکس منه


back to top