داستان كوتاه discussion

23 views
نوشته هاي كوتاه > طعم حسين / ميم صاد

Comments Showing 1-16 of 16 (16 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by mohammad (last edited Feb 23, 2012 11:47PM) (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments محسن جان خودت هم میدونی که این داستانک یا داستان کوتاه کوتاست و جاش تو فولدر نوشته های کوتاست. در ضمن الان کی میگه عاشورا به معنی حسینه آقای معلم.


message 2: by [deleted user] (new)

محمد من فکر می کنم چون اسمش داستان هفتاد و سه کلمه ای هست پس بهتره همین جا بمونه


message 3: by [deleted user] (last edited Feb 23, 2012 05:22AM) (new)

به نظر من هم الان بیشتر به معنی تعطیلی و نذری هست
البته برای عده ی زیادی همون عزاداری و روضه و گریه و یاد بدبختی یاشون افتادنه
ولی فکر می کنم انگشت شمارند کسایی که براشون به معنی حسین و مردونگی و نیکی و یاد خدا باشه

داستانت آدم رو به فکر می ندازه محسن
کاش می شد بیشتر از هفتاد و سه کلمه نوشت تا ببینم حرف واقعی دانش آموز و معلم چیه
و جهان بینی نویسنده البته


طيبه تيموري | 659 comments دارم دنبال یه کلمه می گردم که به بستر زمان ربطی نداشته باشه


message 5: by [deleted user] (new)

در بستر زمان ، خیلی چیزا استحاله پیدا می کنه، نمیشه جلوشو گرفت
ولی اخه نه همه چی
مثلا نیروی برتر
وجدان
نیکی کردن


message 6: by Art Miss (new)

Art Miss (Artmiss) زمانیکه یک آیین اساطیری و ملی(مانند سوگ سیاوش) جای خود
را به آیینی جهانی و دینی می دهد۰
۰۰۰
منم فکر میکنم جای این نوشته اینجا نبود۰


message 7: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments محسن جان ببخشید از خیلی وقت پیشها اینطور رسم بود که داستانک ها رو توی فولدر نوشته های کوتاه میذاشتیم.
منتقلش کردم.


message 8: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments بانوی هنر
آیین اساطیری یا دینی فرقی نمیکنه
وقتی تبدیل به عادت بشه و روح خودش رو از دست بده باهم هیچ فرقی ندارن و خاصیتی افیونی پیدا میکنه.


message 9: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments محسن جان ناراحت شدن نداره و معذرت میخوام میدونم خودت این کار رو میکردی و قصدم اصلا دیکتاتوری برخورد کردن نبود. خوب من از کجا بدونم کی میای و منتقلش میکنی.


message 10: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments وجدان؟
نه
یعنی باید در موردش فکر کنم


message 11: by [deleted user] (new)

کاملا موافقم محسن جان، تلخه اما واقعیست. همه‌چیز در طول زمان تغییر می‌کنه حتا وجدان فقط بخاطر اینکه تعریف ما از احساسات بنا بر شرایط و محیط عوض میشوند.


message 12: by Behzad, دیوونه (last edited Feb 25, 2012 12:42AM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
اندیشه پشت این نوشته رو دوس دارم
اما موضوعش رو نه
چون به دلایلی محدود میکنه مارو
من تجربه های زیادی تو این زمینه دارم چون هر جور که بگی باز هم هستند کسانی که اعتقاد دارن که به اعتقاداتشون نوهین شده
یک مثال می زنم
2 هزار سال پیش مردم حاضر به مرگ بودند ولی وارد خانه هایی که نمادی از صلیب داشت نمی شدند
چون شکنجه گاه بود
اما الان چطور؟


message 13: by [deleted user] (new)

من با بهزاد کاملا موافقم، منظور کاملا بجاست اما موضوع بخاطر حساسیتی که دارد اجازه بحث کردن را از خواننده می‌گیرد.


message 14: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
و عاشورا همچنان به معنای حسین است.


message 15: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments tAyebe teimouri...Medad Rangi wrote: "دارم دنبال یه کلمه می گردم که به بستر زمان ربطی نداشته باشه"

مرگ و البته زندگی!؟


طيبه تيموري | 659 comments Ashkan wrote: "tAyebe teimouri...Medad Rangi wrote: "دارم دنبال یه کلمه می گردم که به بستر زمان ربطی نداشته باشه"

مرگ و البته زندگی!؟"


بااولي بيشتر و بيشتر موافقم اشكان چون فقط يه معني منحصر داره
اما براي زندگي حتي گاهي مرگ رو هم جزء تعريفش مياريم
عليرغم گستردگي اش...

مرسي


back to top