Saigon book exchange discussion

12 views
Nhân tiện cái tựa của nhóm...

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Hideko (new)

Hideko To (hidekoto) | 1 comments Đọc vài cái topic trên chính group mà tôi là member, tôi chợt nhận ra thực sự đọc sách cũng... khác yêu nhiều lắm
- Bạn hy vọng bạn thân mình cùng thích chung 1 cuốn sách nhưng sẽ không hy vọng bạn thân mình có cùng một tình yêu
- Bạn dùng cả ngày giới thiệu một cuốn sách hòan tòan thu hút bạn và kêu bạn mình *Thử đi*, thậm chí mang đến nhà dọa nạt bắt đọc, năn nỉ đọc, rỉ rả cho bạn mình đọc... nhưng chắc không ai làm thế với người mình yêu

Nhưng cũng kì lạ thay, đọc sách với con người, tình yêu, với tôi cũng có những điểm không sao tách bạch được
- Đôi khi bạn vờ như thích thú với một cuốn sách mang tính *kiệt tác* (mà bạn chẳng bao giờ cảm nhận được) cũng như khi bạn phải gật đầu khen *người đàn ông/ đàn bà* 100 điểm do cha mẹ, ông bà giới thiệu mặc dù đối với bạn là *nhạt hơn nước ốc*
- Đôi khi bạn bị hút vô những tác phẩm/ anh chàng mà bạn bè bạn cho rằng *không có lấy 1 điểm coi được*
- Đôi khi bạn không hiểu tại sao đàn đàn lớp lớp người chạy theo 1 sở thích nhất thời rồi buộc mình thích hay ghét nó. Với người yêu cũng vậy/ hay với sách cũng vậy.
- Đôi khi... rất đôi khi, bạn thay đổi mẫu người khiến tim bạn xao động cũng như thay tác giả/ tác phẩm/ thể lọai/ phong cách của một dòng sách chỉ trong một sáng mai thức dậy
Có đôi khi tôi thức dậy cảm thấy không còn yêu thương một con người
Có khi tôi sáng mai thức dậy không còn thấy phải đọc quyển sách mình đã chiêm nghiệm đến 3h sáng hôm trước
Có khi những ngã rẽ trong một đêm có thể làm cho sự việc không còn giống hôm trước, cho nên tôi nghĩ vấn đề không ở sách, không ở tác giả, không ở người tình, vấn đề là ở chúng ta... trong những cái vận động mà chúng ta không bao giờ biết được khi nào xảy ra.

Đọc sách/ yêu ... cũng chỉ là bù đắp cho phần còn thiếu trong linh hồn mỗi người, biết đâu!!!


message 2: by Càfê (new)

Càfê Sữa (cafesua) | 3 comments có đôi khi sớm mai thức dậy chợt thấy mình bị đau họng nữa


back to top