داستان كوتاه discussion

17 views
نوستالژی / مهدی بهروزی

Comments Showing 1-10 of 10 (10 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
هی با توام

با تو

ای شیزار چشم

نه

ای شیراز

بوی خوش بهار

نارنج تن

دلگشایی بلوری پاهایت

نمناکی حضورت از شبنم باغ‌های افسانه‌ای

امتزاج جاری آب‌های رکناباد از دامنت

شمشاد قد

نفسم که در سینه حبس

تو

چون عیوق

درخشنده

پیچاپیچ دستهایت در رقص عاشقانه‌ای

همراه رهبانیتی شریف

هی با توام

برقص و شادی کن

چون رودی که در زمستان جاری می‌شود

فقط

اندوه من از ندیدنت

نشنیدنت

سر به دراگ می گذارد

و شیری که آرمیده است

شیرازگون

ای شیراز

از بهار

از ترنج

که تویی

تو

شیراز.اصفهان

18/10/90


message 2: by Amir ali (new)

Amir ali به به! حال و هوای شیراز و حافظ و سعدی و غزل و...نرگش شیراز!! به به!به قول حضرت حافظ:
شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم/عیبش مکن که خال لب هفت کشور است


message 3: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
بله محسن جان نوستالژی های الکی توی این دوره زیاده ولی این واقعا نوستالژی بود.


message 4: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
امیر علی جان ممنون


message 5: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
تکدر از سر دلتنگی نیز بعد از فروکشیدن آن حس غم احساس های شیرینی را رهنمون می سازدو زهی خجسته که همشهری ای با این شعر یاد کوچه پس کوچه های ارم و بلندی های دراگ و بی رونقی رودخانه خشک بیافتد.


طيبه تيموري | 659 comments برقص و شادی کن

چون رودی که در زمستان جاری می‌شود


چقدر واقعی و کامل
آفرین


message 7: by [deleted user] (new)

tAyebe teimouri...Medad Rangi wrote: "برقص و شادی کن

چون رودی که در زمستان جاری می‌شود
این قسمت از این شعر زیبا ، من رو یاد معصومیت زاینده رود می ندازه

اسمش واقعا برازنده بودmessage 8: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
مریم خانم این شعر برای شیراز هستش. اگه زاینده رود تازگیها خشک شده، توی شیراز رودخانه ای وجود دارد که همیشه خشک است و گاهی که آبی می شود آنقدر پر آب می شود که همه چیز را به هم می زند.
اما نوستالژی برای هر کسی تداعی کننده چیزی است.


message 9: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
ممنون تی تی جان.


message 10: by [deleted user] (new)

Mehdi wrote: "مریم خانم این شعر برای شیراز هستش.اصفهان بدون زاینده رودش،اصفهان نمیشه
کاملا متوجه شدم که این شعر برای شیراز هست مهدی
اما نوستالژیه دیگه، رو هرکسی یه جوری تاثیر می ذاره، مخصوصا اگر به این زیبایی نوشته شده باشهback to top