داستان كوتاه discussion

23 views

Comments Showing 1-11 of 11 (11 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments ممنون جالب بود
راه ها به جایی نمیرن
آدمان که میرن


message 2: by [deleted user] (new)

خیلی‌ قشنگ بود ونوس جان. خیلی‌ بدم میاد از دوراهی چون تنها کسی‌ که باید بره آخرش خودمم. رفتن شده زندگی من.

فرسنگها دینی به من ندارند
به رفتن زندم
نه به رسیدن
(حسین منزوی)


message 3: by [deleted user] (new)

واقعا رویا

منم فقط به رفتن زندم
تمام لحظه هام رو با رفتن پر می کنم
وگرنه از فکر اینکه کی قراره برسم، دق می کردم
خیلی وقت پیش


message 4: by [deleted user] (new)

دو راهی خوبه
دو راهی یعنی رو راستی، دو راهی یعنی حق انتخاب

هم می تونی خوشبخت بشی هم بدبختی بکشی
هم می تونی بخندی هم گریه کنی
هم بخوری چاق شی، هم نخوری خوش هیکل شی
هم آدم خوبی باشی و خوبی کنی ، هم بد باشی و بدی کنی
هم می تونی نگران رسیدن به مقصد باشی،هم می تونی از توی راه بودن لذت ببری
هم می تونی عاشق بشی که گریه کنی، هم میتونی عاشق بشی که بخندی
هم می تونی بدبختی بکشی، هم میتونی خیلی بدبختی بکشی

این یه راهیه که بده


message 5: by Behzad, دیوونه (last edited Feb 19, 2012 04:59PM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
تمام دوراهی های نرفته ام را در جیب نهاده ام
لابلای برگ های تقویمی که شماره سالش را در گریه هایم شسته ام
نام جاده هایی که بی من از تقویم می گذرند کم نیست
بهزاد
..
کلا دو راهی رو دوس دارم
عاشق اینکه چشامو ببندم
به دلم برگردم تا بهم بگم از کدوم برم
گور بابای دوآلیسم دکارتی
ممنون واسه حس قشنگ این نوشته


message 6: by [deleted user] (new)

maryam wrote: "دو راهی خوبه
دو راهی یعنی رو راستی، دو راهی یعنی حق انتخاب

هم می تونی خوشبخت بشی هم بدبختی بکشی
هم می تونی بخندی هم گریه کنی
هم بخوری چاق شی، هم نخوری خوش هیکل شی
هم آدم خوبی باشی و خوبی کنی ، ه..."


چقدر خوبه که تو نیمه پر لیوان را میبینی‌ مریم جون. اما من هنوز بدم میاد از دوراهی چون به نظر من دوراهی با حق انتخاب فرق داره. دوراهی اون تنی هست که باید بره اما دلی‌ که می‌خواد بمونه. دوراهی عشقیست که نخواسته اومده و حالا راه گریزی ازش نیست. دوراهی اجبار به انتخاب یکی از دوراهی هست که بهت تحمیل شده.

در ضمن من هرچی‌ میخورم چاق نمیشم، این برای من ‌یک راهیه که خیلی‌ هم بده!!


message 7: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments دو راهی رو میشه تحمل کرد سبک سنگین کرد و انتخاب کرد اما من گاهی وقتا با سیزده راهی مواجه هستم و اقعا گیج کنندس راه چهاردهم رو انتخاب میکن یعنی راهی که راه نیست و کسی قبلا برام درستش نکرده روی گلها و علفهاش جای هیچ رد پایی نیست . میرم و دور میشم از راههایی که قبلا رفتن اینجا دیگه راه نیست که به من فرمان بده وسط دوشیزگی زمین انتخاب بین بینهایت راهی رو دوست دارم.


message 8: by [deleted user] (new)

من ۱۲ راهی‌ را ترجیح میدم چون ۱۳ عدد مورد علاقه‌ام هست اونوقت راحت می‌تونم راهم را انتخاب کنم.


طيبه تيموري | 659 comments دوراهی چیزی شبیه انتخاب بین بابا و مامان بوده برای من
:(


message 10: by ستاره (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments بعضی وقتا آدم به دوراهی هایی میرسه که هر دو طرفش بن بست من پیشنهاد میکنم که دنده عقب از این دوراهی ها عبور کنید!
....


message 11: by [deleted user] (new)

Venus wrote: "tAyebe teimouri...Medad Rangi wrote: "دوراهی چیزی شبیه انتخاب بین بابا و مامان بوده برای من
:("

جالبه این تشبیه تی تی عزیز،ایکاش برای من هم تنها یک تشبیه بود و نه حقیقت!! :("


همیشه انتخاب بین یکی از دونفری را که دوست داری خیلی‌ سخته ونوس جان. این حقیقت زندگی منم هست و آرزو داشتم اون دو نفری را که بینشون انتخاب کردم پدر و مادرم بودند!!


back to top