Goodreads Malaysia discussion

23 views
Komuniti Peminat > Fazlur Rahman

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Najibah, Penterjemah yang mencintai kata-kata (last edited Feb 17, 2012 12:37AM) (new)

Najibah Abu Bakar (najabakar) | 2842 comments Mod
Fazlur Rahman adalah tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam. Ada sesiapa yang biasa dengan karya-karyanya?

Fazlur Rahman


message 2: by Najibah, Penterjemah yang mencintai kata-kata (last edited Feb 17, 2012 08:41PM) (new)

Najibah Abu Bakar (najabakar) | 2842 comments Mod
Saya sedang cuba baca Islam and modernity, tapi rupanya tak semudah disangka. Kalau tak ada asas falsafah Kant dan falsafah Islam, serta fasih sejarah aliran tauhid, memang tak berjejak.

Betul ke saya baca dari himpunan suratnya, ada yang pernah menuduh beliau Syiah? Dan dari Intro buku Islam and Modernity, ada yang beliau tidak berapa setuju dengan Asya'irah.

Ada tak buku-buku lain yang membalas pemikiran / pandangan beliau?

Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition by Fazlur Rahman


back to top