Zapiski z nocnych dyżurów Zapiski z nocnych dyżurów discussion


9 views
Czy ta książka w ogóle istnieje?

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

pani Katarzyna Ręka do góry, kto ją widział!


message 2: by Michał (new)

Michał Obawiam się, że jedynie w bibliotekach jest dostępna. Znak jej nie wznawiał od 1997 r.
Fragmenty książki.


pani Katarzyna Dzięki chociaż za te fragmenty. Pamiętam, że jak kiedyś używałam biblionetki, to ta książka zawsze była na pierwszym miejscu w polecanych, a nigdzie nigdy nie mogłam jej znaleźć, więc stała się niemalże mityczna.


back to top