Goodreads Malaysia discussion

52 views
Cari/Tukar/Derma Buku > Buku-buku dalam senarai buruan anda ?

Comments (showing 1-1 of 1) (1 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Adi (new)

Adi (adios) | 66 comments Seronok memburu buku-buku tertentu, apalagi buku-buku langka yang nyaris pupus dari kedai buku kebanyakkan.
Atau buku dari seberang yang kian sulit ditemukan, juga buku-buku yang sejak lama diharamkan.

lebih sukar dan lama mencari sesuatu buku tu,
lebih puas hati bila dapat nanti, terasa waktu membacanya penuh dengan perasaan kemenangan :)

senarai yang masih dalam buruan saya:-

1. Manifesto Khalifatullah by Achdiat K. Mihardja
2. Cantik itu Luka by Eka Kurniawan
3. Si Parasit Lajang Seks, Sketsa, & Cerita by Ayu Utami
4. Anak Mat Lela Gila by Ishak Haji Muhammad
5. Senja di Jakarta by Mochtar Lubis
6. Devine Comedy (terjemahan b.melayu)
7. Tahafut Al-Falasifah Kekacauan Para Filsuf by Al-Ghazali


back to top

unread topics | mark unread


Books mentioned in this topic

Manifesto Khalifatullah (other topics)
Cantik itu Luka (other topics)
Si Parasit Lajang: Seks, Sketsa, & Cerita (other topics)
Anak Mat Lela Gila (other topics)
Senja di Jakarta (other topics)
More...