داستان كوتاه discussion

37 views
نوشته هاي كوتاه > دونفر با یک گناه

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

مهدی عناصری  عناصری | 414 comments
ناتوان نبود و نیازی نداشت ٬ ولی این کارها را
میکرد .
میتوانست تمام جهانهای دیگر را نابود کند٬ ولی این کار را نمیکرد . چون آنها را دوست داشت.
برای شناخت خود٬ مفهوم ها را خلق میکرد .گاه در بین مفهومهایی که خلق میکرد ٬ مسایلی ظاهر میشدند که دلیلی نداشتند ٬ ولی درست به خود او بر میگشتند . میدانست که این مسایل در شروع ٬ گاه پرستش خورشید خواهد بود و گاه ماه و گاه تکه سنگی تراشیده و گاه پرستش توهماتی که فقط از خودشان خواهند ساخت . تصور میکرد که با شروعی اینگونه ٬ روزی عظمت او را خواهد شناخت .این بود که پروژه را از زمین شروع کرده بود .
مدتهای مدیدی روی این پروژه کار کرده بود ٬ ولی فکر نمیکرد که اینطور تمام شود.
دو نفر را برای پروژه فرستاده بود ٬ ولی حالا هفت میلیارد نفر بودند . فکر میکرد٬ یازده هزار سال برای برای تکمیل پروژه کافی است٬ ولی دیگر امیدی نبود .
آنچه قبلا در زمین بود دو نفر با یک گناه ٬ ولی آنچه الان بود هفت میلیارد نفر با هزاران میلیارد گناه .
اشک در چشمانش جاری بود ولی چاره ای نبود . وقت اتمام پروژه بود .
از خورشید شروع کرد . جهت چرخش خورشید برعکس شد . این بار از مغرب طلوع کرد . روزی به اندازه هزاران سال شروع شد و...
ولی حالا میدانست که اگر یک بار دیگر هم دو نفر را با یک گناه به زمین بفرستد عاقبتی جز این نخواهند داشت .این بود که آنها را بخشید . هرچند از قبل هم بخشیده شده بودند .message 2: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments من هم داستانی رو نمیبینم نمیدونم چرا این نوشته رو تو نوشته های کوتاه نذاشتید
ولی خوب جالب بود


message 3: by Ahoo (new)

Ahoo | 129 comments من این رو دوست داشتم. به نظر من داستان نباید حتما با یکی بود، یکی نبود شروع بشه و با مرگ یا ازدواج تموم بشه.
این یه داستان بود. داستان یک خلقت. نا امیدی و بعد بخشش
این اتفاقیه که در هر خلقتی می افته


message 4: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments حالت يك گزارش
و يا حتي يك طرح بود
كه مي توانست مقدمه قصه بسيار جالبي بشود
چون همين جور هم كه هست
نوشته نو و جالبي ست
هرچند كه من دوست ندارم هرگز راجع به خدا از استعاره هاي زميني استفاده كنم


موفق باشيد


back to top