داستان كوتاه discussion

22 views

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by M.H.R (new)

M.H.R (mhrr) | 313 comments عالي بود!!! عالي
خيلي ممنون
:)


Amir  reza(mohammad) | 79 comments با زبان كتابي نوشتيد نبي عزيز
جملات بي نقصي ست و تفكرات خوب
ولي مي شد امروزي تر با لحن خودمون هم نوشت
مي دوني كه چي مي گم؟
و يه كم از پيچيدگي و بازي كلمه ها كمتر
استفاده مي شدMahtaBi KhaNooM | 1782 comments جناب نبی در اینجا هم با این جله شما مخالفم:

در نظر بگیر اگر هر چیزی را فکر کنی که خوشبختی همانست، بالا تر از آن هم هست که خوشبخت ترت کند، پس آن اولی می‌شود بدبختی
MahtaBi KhaNooM | 1782 comments حرف من اینه:
برای رسیدن به هرچیز باید از کم شروع کرد تا به زیاد رسید

الان متوجه حرف من میشین؟

پس اون خوشبختی که میگین خوشبختی نیست و بدبختیه...شروع راهه جناب نبی .... شروع راهی که به یک خوشبختی بزرگ ختم میشه...نه یک بدبختی کوچکback to top