Anahita discussion

16 views
One Million Signature Campaign > رای بدهید لطفاً اگر خواستید

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by SerA (last edited Nov 06, 2008 10:05AM) (new)

SerA Mo (saramoazamian) | 460 comments Mod
سایت تغییر برای برابری کاندیدا ایرانی این دوره مسابقه بین المللی وبلاگ نویسی دویچه وله شده است. این مسابقه بین المللی که بزرگ ترین و مهم ترین مسابقه وبلاگ نویسی دنیا هست در یازده زبان مختلف به همت سازمان دویچه وله و همکاری رادیو بین المللی هلند و سازمان گزارشگران بدون مرز هرساله در برلین برگزار می شود.

جایزه ویژه گزارشگران بدون مرز بخشی از مسابقه هست که به طور خاص به وبلاگ ها و وب سایت هایی که علیه سانسور و جهت گسترش آزادی بیان و برابری و احقاق حقوق انسانی فعالیت می کنند تعلق می گیرد. یازده کاندیدا به یازده زبان مختلف در این بخش کاندیدا هستند و تا قبل از آغاز بحث های داوری در نشست برلین همه می توانند در وب سایت این مسابقه به کاندیدای مورد نظر خود رای بدهند. میزان این آرا و بحث های داوری و تعداد رای داوران به هر کاندیدا برنده را مشخص می کند

اینجا رای بدید
http://www.thebobs.com/index.php?l=fa...

در اینجا می توانید نتیجه آرا را تا الان ببینند

http://www.thebobs.com/index.php?l=en...
message 2: by SerA (new)

SerA Mo (saramoazamian) | 460 comments Mod
داورهای این مسابقه روزنامه نگارها، متخصصان رسانه ای و وبلاگ نویس های شناخته شده از سراسر جهان هستند و سازمان گزارشگران بدون مرز نیز یک نمانیده در جلسات داوری دارد که رای وی نیز در انتخاب برنده این جایزه مهم است.داور ایرانی این مسابقه هم فرناز سیفی است.

فرناز سیفی بلاگر، فعال جنبش زنان و کمپین یک میلیون امضا و همچنین از اعضای مرکز فرهنگی زنان است. کاندیدا کردن وب سایت«تغییر برای برابری» نیز پیشنهاد او بوده است. وی دراین باره در وبلاگش امشاسپندان نوشته است :" دوستان بلافاصه با این پیشنهاد موافقت کردند و یکی از دوستان به درستی اشاره کرد که این وب سایت بیش از هر سایت دیگری در فضای فارسی نیز فیلتر شده و اعضایش فشار و آزار را تجربه کرده اند و بیش از هر سایتی شایسته جایزه گزارشگران بدون مرز هستند. "

وب سایت تغییر برای برای برابری از وب سایت های کمپین یک میلیون امضاست که با راه اندازی کمپین آغاز به کار کرد و تاکنون 16 بار فیلتر شده است.back to top