Goodreads Malaysia discussion

Sejarah Melayu, Or Malay Annals
This topic is about Sejarah Melayu, Or Malay Annals
23 views
Acara Buku/Aktiviti Kelab Buku > Persidangan Antarabangsa Karya Agung Melayu: Sulalat al-Salatin dan Hikayat Hang Tuah

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Nazmi, Editor Sastera Berita Harian (BH), cerpenis dan novelis (new)

Nazmi Yaakub | 2414 comments Mod
Sekarang di Seri Negeri, Ayer Keroh Melaka - pagi tadi baru perasmian oleh Ketua Menteri Melaka. Sekarang sesi pertama. Baru saja Prof Shaharudin Maarof menyorot perwatakan dan pemikiran Melayu dalam Hikayat Hang Tuah. Beliau beri pilihan empat perspektif untuk memperkatakan pemikiran yang diwakili Hang Tuah dan tokoh di sekitarnya, iaitu romantisme, ideologi, utopia dan konservetisme.


message 2: by Emily Iliani (new)

Emily Iliani (emilyiliani) Mohd Nazmi wrote: "Sekarang di Seri Negeri, Ayer Keroh Melaka - pagi tadi baru perasmian oleh Ketua Menteri Melaka. Sekarang sesi pertama. Baru saja Prof Shaharudin Maarof menyorot perwatakan dan pemikiran Melayu dal..."

WAH! teruskan laporan!


back to top