داستان كوتاه discussion

22 views
نوشته هاي كوتاه > عوام نامه

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mahdi (new)

Mahdi (mahdi_foraty) | 22 comments عوام سر صحبت را باز می کنند .
عوام چایی پر رنگ می خورند.
عوام فکر می کنند اگر پوست موز روی زمین دیدند چاره ای ندارند باید ملق شوند.
عوام فکر می کنند سربازی معافند.
عوام فکر می کنند اگر به چراغ قرمز عابر پیاده برسند باید از خیابان رد شوند و چراغ سبزصرفا جهت تاکید بیشتر است.
عوام کامپیوتر را از معجزات دست بشر می دانند و فکر می کنند همه مشکلات بشر به دست کامپیوتر حل می شوند.
عوام برقشون كه مي ره يقه من رو مي گيرن. ( من= دانشجوي ترم اول برق)
عوام به راننده اتوبوس شرکت واحد پول می دهند و بعضا سر قیمت چونه می زنند .
عوام قبل از سوارشدن به پله برقی چند دقیقه تمرکز می کنند .
عوام فکر می کنند تو خیابون باید به همه بد نگاه کنند .
عوام مزاج سازگاری ندارند .
عوام به «لگد» میگویند «لقـت» .
عوام عید مبعث را روزی می دانند که صدا وسیما فیلم "محمد رسول الله" را پخش کند .
عوام مجلس عوام انگلیس را فرقه انحرافی می دانند و شدیدا تکذیب می کنند .
عوام "تخم مرغ ، مادر فلکه و خار شتر" را دور از عفت کلام میدانند .
عوام قبل و بعد از فحش دادن دهانشان را شست و شو می کنند .
عوام از لوازم :Suny,Sumsun,adidac,Nokila استفاده می کنند .
عوام تورم را یک بحران اقتصادی می دانند و دائما قیمتهای زمان خدابیامرز را به رخ می کشند.
عوام کاهش نرخ رشد جمعیت را هر طور شده جبران می کنند .
عوام باتری هایشان را زیر نور آفتاب می گذارند، بلکه شارژ شود .
عوام اتو را از برق نمی کشند.
عوام به میدان می گویند فلکه .
عوام به علت بلند کردن اجسام سنگین دچار باد فتخ می شوند.
عوام دور سرشان ستاره می چرخد .
عوام تفاوت سوزن بان با لحاف دوز را نمی دانند.
عوام فکر می کنند نیوتن سیب را اختراع کرده است .
عوام برای مریض کمپوت می برند.
عوام می نویسند یادگاری تا بماند روزگاری
ور نباشند روزگاری این بماند یادگاری
عوام تلفن عمومی را مورد ضرب و شتم قرار می دهند .
عوام خدا را بنده نیستند .
عوام از اعراب تنفر زایدالوصفی دارند .
عوام سنشان را به کسی نمی گویند .
عوام دماغگیر نبندند غرق می شوند .
عوام فرار را بر قرار ترجیح می دهند .
عوام فکر می کنند دنبلان بخورند ریش در می آورند .
عوام نمی توانند سوزن را از روی سطح صاف بردارند.
عوام رفيق رو كومونيست مي دانند.
یک مورچه عوام اگر صد بار یک دانه را بیندازد برای بار صد و یکم دوباره آن را برمی دارد .
یک راننده تاکسی عوام کرایه ها را اول مسیر جمع میکند که یک وقت کسی آخر مسیر دبه نکند.
یک راننده تاکسی عوام فکر می کند استهلاک درهای تاکسی اش خیلی زیاد است .
یک راننده تاکسی عوام اهرمهای شیشه بالابر را در صندوق امانات بانک نگه داری می کند.
یک راننده تاکسی عوام، CD را اشرف مخلوقات انسان می داند.

عوام متن می خوانند.
عوام متن می نویسند .
عوام فکر می کنند عوام نیستند .message 2: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments خیلی قشنگ بود
کلی سرگرم شدم
البته با لبخند


من فکر میکنم اگه دماغگیر ببندم غرق میشم
پس جزء خواصم

message 3: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments مرسي خيلي جالب بود


message 4: by dahdash (new)

dahdash دقیق ترینش این بود:
عوام فکر می کنند عوام نیستند


back to top