داستان كوتاه discussion

16 views
گفتگو و بحث > مرد نابینا

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Behrooz (last edited Oct 01, 2008 03:05AM) (new)

Behrooz | 36 comments قابل توجه دوستداران داستانهای مینی مال.
لینک زیر مربوط به یه فیلم کوتاهه که کن امسال بهترین فیلم انتخاب شده. ..
بهتره چیزی نگم خودتون ببینینش.
خیلی به دیدنش می ارزه
http://www.adnstream.tv/video/nilSqaM...


message 2: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments بهروز جان عالی بود واقعا به دیدنش می ارزه


message 3: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
خيلي داستان جالبي بود محمد حسين ممنون كه داستانكش رو اينجا گذاشتي تا حالا اينو نشنيده بودم.
خيلي جالب بود.


back to top