Tautan Hati Tautan Hati discussion


30 views
islamik novel

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Alfaqiruilallah sangat menarik hati...hikmah tarbiyyahnya...boleh sama2 kita hayati.....


Hazwan Arifuddin novel yg bagus


Nana aziz penulis memberi satu gambaran praktikal untuk menjalankan dakwah islam yang mudah.mg kita dapat adaptasi langkahnya dalam novel ini


Siti Hajar sangat bagus..sesuai untuk golongan remaja yang menempuhi zaman yang penuh dengan godaan..


back to top