A Reading Club for Vietnamese discussion

88 views
Vietnamese culture & history > Tập san Sử Địa (1966-1975) - 29 số

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Đoàn (last edited Jul 14, 2011 05:04AM) (new)

Đoàn Duy (duydoan1311) | 14 comments Mod


Tập san Sử Địa là một tập san sưu tầm, khảo cứu chuyên ngành do nhóm giáo sư, sinh viên Đại học Sư phạm Sài Gòn thuộc Viện Đại học Sài Gòn chủ trương thực hiện, phát hành mỗi 3 tháng. Tập san do nhà nghiên cứu Nguyễn Nhã chủ biên với sự bảo trợ của nhà sách Khai Trí tại Sài Gòn. Toàn bộ Tập San Sử Địa gồm có 29 số (22 tập), được phát hành từ năm 1966 cho tới sự kiện 30/4/1975 thì ngừng lại.

Ban chủ biên tập san có sự tham gia của các chuyên gia như giáo sư Nguyễn Thế Anh, Bửu Cầm, Phan Khoang, Phạm Văn Sơn, Phạm Cao Dương, Quách Thanh Tâm, Trần Anh Tuấn, Tạ Chí Đại Trường, Chen Chin Hô tức Trần Kình Hòa, Đặng Phương Nghi... Ngoài ra còn có một số nhà nghiên cứu tham gia viết bài như Hoàng Xuân Hãn, Lê Văn Hảo, Vương Hồng Sển, Hồ Hữu Tường, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Đăng Thục ..

http://www.mediafire.com/?hu81onrstctma


message 2: by Thu Thuỷ (new)

Thu Thuỷ Trần Phạm (aki_mizu) | 3 comments Bạn có thể cho mình hỏi ngoài link trên ra mình còn có thể tải về bộ Tập san Sử Địa ở đâu được không bạn? Link trên bạn đưa mình không tải được. Cảm ơn bạn nhiều lắm.


back to top