داستان كوتاه discussion

13 views

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by آمیرزا (last edited Jul 11, 2011 02:48PM) (new)

آمیرزا (amirza) | 81 comments آقا محض رضای خدا برای نوشته هات عنوان هم انتخاب کنی بد نیست.. پنج تا مطلب گذاشتی که هیچکدوم عنوانی ندارن ...
بعد اینکه این گروه بخش نوشته ی کوتاه هم داره .. می تونی نوشته های کوتاه رو اونجا قرار بدی ...
درمورد نوشته نظری ندارم ...


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments من هم با میرزا گرامی هم باور هستم که بخشی از هستی یک نوشته به عنوان آن باز می گردد زیرا نخستین برخورد خوانندگان با یک نوشته با عنوان آن است. ‏


message 3: by [deleted user] (new)

Ashkan wrote: "من هم با میرزا گرامی هم باور هستم که بخشی از هستی یک نوشته به عنوان آن باز می گردد زیرا نخستین برخورد خوانندگان با یک نوشته با عنوان آن است. ‏"

هیچ چیز یک نوشته به عنوان آن بر نمی گردد. با گذاشتن عنوان شما سعی می کنید خواننده را به خواندن تشویق کنید. فقط همین. اگر وسط یک کتاب سیصد صفحه ای باشید هرگز جلوی چشمتان نخواهد بود که مشغول خواندن چه کتابی هستید


message 4: by [deleted user] (new)

میرزا قشمشم wrote: "آقا محض رضای خدا برای نوشته هات عنوان هم انتخاب کنی بد نیست.. پنج تا مطلب گذاشتی که هیچکدوم عنوانی ندارن ...
بعد اینکه این گروه بخش نوشته ی کوتاه هم داره .. می تونی نوشته های کوتاه رو اونجا قرار بد..."


محض رضای شما شماره گذاشته بودم تا نوشته را گم نکنید و خدای نکرده یک نوشته را دو بار نخوانید


message 5: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments Ehsan wrote: "Ashkan wrote: "من هم با میرزا گرامی هم باور هستم که بخشی از هستی یک نوشته به عنوان آن باز می گردد زیرا نخستین برخورد خوانندگان با یک نوشته با عنوان آن است. ‏"

هیچ چیز یک نوشته به عنوان آن بر نمی گ..."


این نظر شماست. تا به حال کتابی خوانده اید که نام نداشته باشد یا با فردی آشنا شده اید که بی نام باشد؟ نام گذاری بخشی از قرارداد هویت است. اگر کسی از شما بپرسد چه کتابی می خوانید، شما چه می گویید؟ می گویید آن کتاب را؟
اگر نمی توانید و یا نمی خواهید برای نوشته خود نامی برگزینید آن به خود شما برمی گردد اما این استدلال به باور من پایه سستی داشت


message 6: by [deleted user] (last edited Jul 17, 2011 01:11PM) (new)

Ashkan wrote: "Ehsan wrote: "Ashkan wrote: "من هم با میرزا گرامی هم باور هستم که بخشی از هستی یک نوشته به عنوان آن باز می گردد زیرا نخستین برخورد خوانندگان با یک نوشته با عنوان آن است. ‏"

هیچ چیز یک نوشته به عنو..."


هیچ چیزی به جز خود متن بخشی از هستی نوشته نیست
اگر کسی از من بپرسد چه کتابی می خوانم قصه ی چند خطی اثر را تعریف می کنم. فکر نمی کنم اگر کسی از شما بپرسد چه کتابی را می خوانید با گفتن نام کتاب چیزی دستگیرش شود

شاید در مورد یک رمان طولانی نام یک نشانه باشد برای انکه بدانید دنبال چه شخصیت یا موضوعی را باید بگیرید اما برای یک نوشته ی چند خطی، عنوان درست مثل وصله زدن یک چیز بی ربط است
از اینکه از "به باور من" استفاده کردید خوشحالم
در ادبیات هیچ چیز قطعی ای وجود ندارد


message 7: by Ashkan (last edited Jul 17, 2011 03:18PM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments تنها یک پرسش و آن این که کتاب بی نامی تا به حال خوانده اید؟


message 8: by Sanaz (last edited Jul 18, 2011 04:16AM) (new)

Sanaz nei (sahel12) :dddddddd
(پرده اخر نمایشنامه ی پیروزی حق بر باطل)

سوال بی پاسخ ماند.
صدای گزارش مسابقه کشتی کج مرحله مقدماتی:

بله یک عقب نشینی کاملا غیر حرفه ای از تیم بی نام و 2 امتیاز به نفع تیم نامی
حالا بازیکن تیم نامی دوباره شونه حریفو به خاک میزنه
داور شروع به شمارش معکوس میکنه
3-2-1
و بازیکن تیم بی نام و نشان از دایره مسابقات بزدلانه حذف میشه
و داور دست نماینده ی تیم نامی رو بالا میبره
صدای تشویق مردم و تماشاچیان-

دودو اشکان دودو نامی
:dddddddddd


back to top