homeschool kids discussion

14 views
Houdt u van Toost van Oorlog?

Comments Showing 1-15 of 15 (15 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Chris (new)

Chris (toastzone) | 549 comments I do I denkt It' humoristisch s en ik houd ook van dat feit dat uw lezing dit u berekende zo welke taal het in eh was? Goed roem aan u!


message 2: by Joel (new)

Joel (thegibbonmaster) | 1007 comments gibbon...


message 3: by Chris (new)

Chris (toastzone) | 549 comments Ha Ha u can' t vertelt welke I' m het zeggen!


message 4: by Chris (new)

Chris (toastzone) | 549 comments Wtf


Zarha, the groove bringer | 2837 comments I compleatly agree!


Well


I......think......

Or.....I might.... If I could understand you....


message 6: by Dbnptshct (new)

Dbnptshct (eltain) | 64 comments i agree with zahra.


message 7: by Chris (new)

Chris (toastzone) | 549 comments Werkelijk keurt u goed that' goed; aardig s denk ik de toost van oorlog… koel is Wacht u can' t vertelt welke I' m het zeggen kan u?


message 8: by Cailin (new)

Cailin (leahynremtp) | 983 comments uh huh. yep, yuppers, no way! i don't think so. maybe. next time i guess.


message 9: by Chris (new)

Chris (toastzone) | 549 comments U didn' deed t begrijpt één woord dat ik enkel u heb gezegd?


clara[iloveaaron:]  (heyclarabeara) | 686 comments having a little inside joke with yourself?


message 11: by [deleted user] (new)

whaaaaaaaaaaaaaaaat? :D


message 12: by Joel (new)

Joel (thegibbonmaster) | 1007 comments lolz :)
chris is now a girl


message 13: by Chris (new)

Chris (toastzone) | 549 comments Wat de grap isn' t enkel met uw hier net me? en welke don' t me roept zij… It' s het niet Duitse Nederlands hoe dan ook.


message 14: by Chris (new)

Chris (toastzone) | 549 comments wtf2!


hiilovemarkhoppus (brackenclaw) HAHAHAHAHAAHAHAHAHAH
thats kinda funny :-)


back to top