گواش discussion

20 views
گفتگو > روز جمعه، 8 شهریور 87 ساعت 5

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by میلاد (new)

میلاد صادقی | 142 comments Mod
روز جمعه، 8 شهریور 87 ساعت 5 تو پارک هنرمندان تهران، تو آلاچیق (یه آلاچیق بیشتر نداره) دور هم جمع می شیم.
آدرس پارک هنرمندان: خیابان ایرانشهر.
هرکی داستانی داره که می خواد نقد بشه بیاره.
هرکی می خواد داستان بشنوه بیاد.
هر کی می خواد داستان نقد کنه بیاد.
هرکی دوربین داره بیاره.
هرکی دوستی رفیقی ادبیاتی داره بیاره.
هرکی هرچی داره بیاره!
فقط اگه مطمئنید میاین جواب مثبت بدید.
می بینیم هم رو


message 2: by Mehdi (new)

Mehdi سلام ميلد جان
ممنون كه خبر قطعي رو گذاشتين.
اميدوارم دوستان حتما بيان.
به نظر حضور خوبي خواهد بود.
كاش بتونم بيام.
اما اگر نشد بيام جامو خالي نگه دار.
ممنون.
واقعا ازت ممنونم كه داري به هاي گروه رو دور هم جمع مي كني.
موفق باشي عزيز.


message 3: by میلاد (new)

میلاد صادقی | 142 comments Mod
سلام مهدی جان. من هم ممنونم که دعوت من رو قبول کردی عزیز. امیدوارم بتونی بیای و از نزدیک با هم آشنا بشیم.


back to top