உடையார் - பாகம் 1 [Udaiyar - Part 1] உடையார் - பாகம் 1 [Udaiyar - Part 1] discussion


111 views
Review of UDAYAR

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Jeyankondan (last edited Feb 11, 2011 02:00AM) (new)

Jeyankondan K RajaRajan is the well known King for all Tamil people. He is the best and best king in the chola kingdom. I knew just a little bit information about RajaRajan before reading Ponniyin selvan by kalki.
After read that novel I was so much impressed with him. The story narrating by kalki was excellent, we can feel we are walking with all those our ancesters while read that novel.
I appriciate Balakumaran to take this much hard work to prepare this novel. The main thing of this novel is "Making of Thanjai periya kovil".

But just the pooja only over in the first volume(450 pgs)most of the things in the first volume is about athithya chola and his murder....In this novel writer narrating a single information for so many times, for example the chronicle of chola kingdom. The story is very slow moving. I can't feel it is a historical novel while reading it, it's a collection of information about cholas thats it.


message 2: by R (new) - rated it 3 stars

R Ravikumar happened to read tamil historic novel-- UDAYAR by Balakumaran. I thought the Kalki's Ponniyin Selvan was more interesting, romantic and sounded authentic despite an element of fiction interlaced in historical facts. the udayar was a bit slow. anyway good writing. i have just now finished 3rd vol. ravikumar


message 3: by Chakara (new) - added it

Chakara If you read this book..... u will find some vibration.... u will go see very often Tanjour temple.... wonderful.... u must read....


message 4: by Velmurgan38 (new)

Velmurgan38 By seeing your comments, i am planning to read an and so curious.


Govind Balaji Our Mr. Balakumaran's story telling style so good. I like to read once againg(already i read twice)...
And our great king RAJA RAJA's history, honesty and his master "KARUVOOR THEVAR". all the characters in this fiction is good....
I really enjoy with this book...


Lakshmi sethu subrahmaniyan It is a good book... I really learned about temple, Rajarajan and his people... I start to read only for Vandiyathevan... But everyone attract me...


message 7: by Mohamed (new) - added it

Mohamed Riyaz Mohamed Please friend reveal the killer of aadhitya karikalan


C.V. (Sandeepika) முதல் பாகம் முழுவதையும் பொறுமையொடு படித்தேன். இரண்டாம் பாகம் பாதி வருகையில் பொறுமை போய்விட்டது.

ஐயமின்றி பாலகுமாரனின் கற்பனைத் திறன் பிரமாதம் தான். ஆனால், கதையில் விறுவிறுப்பு? மிகக் குறைவு.

"ஐயா சப்ஜெக்டுக்கு வாங்க" என்று சொல்லவேண்டும் போன்ற உந்துதுதல் பல சமயங்களிலும்.

முதல் பாகம் படித்து முடித்து 3 வருடங்கள் ஆகிவிட்டன. உருப்படியாய் ஒரு சம்பவமும் நினைவில் தங்கவில்லை. அதற்கு என் வயது மட்டும் காரணம் என்றும் தோன்றவில்லை.

முதல் பாகம் படித்து முடித்ததும் எனக்குத் தோன்றிய எண்ணங்கள் இவை:

-- பாலகுமாரன் காற்றுள்ளபோதே தூற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்ர்.

-- வெள்ளமாய் வந்த எண்ணங்களை யாரோ எழுதிக்கொண்டிருந்திருக்க வேண்டும். அது முற்றிலும் படித்துத் திருத்தி, செப்பனிட்டு, சுருக்கி, செழுமைப் படுத்தப் படாமலேயே பிரசுரத்துக்கு ஏற்றப் பட்டிருக்க வேண்டும்.

மற்ற பாகங்களை எப்போது படிப்பேன்? யாராவது எல்லா பாகங்களையும் படித்து, எடிட் செய்து, சுருக்கி, திருத்தி, செம்மைப் படுத்தி வெளியிடுங்கள். பிறகு படிக்கிறேன்!


back to top