Goodreads Indonesia discussion

29 views
Agenda Buku & Kabar Buku > Woro-woro: "super pesta buku murah solo 2008"

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by gieb (new)

gieb | 743 comments monggo..monggo..


message 2: by gieb (new)

gieb | 743 comments nggiiihhh...


message 3: by Roos (new)

Roos | 2991 comments Walah...pripun punika...mboten saget wangsul kulo...Nitip saget mboten nggih?...


message 4: by Weni (new)

Weni | 202 comments Pripun tho Jeng Roos, kok mboten saget wangsul. Kulo bade nitip lapis mandarin orion hihihi.


message 5: by Palsay (new)

Palsay   | 400 comments haaaduuhh...ngiri deh pengin bisa ngobrol kaya gini :(


message 6: by Enny kadarsih (new)

Enny kadarsih | 148 comments waaaahhhh padahal pengen nitip serabi notosuman tuhh mbak ross..


message 7: by Dian (new)

Dian | 31 comments Lho GRI berubah jadi GRJ (Goodreads Jawa) ya???
(*menutup mulut dengan kedua tangan sambil dalam hati berkata: "OMG, aku kesasar di planet apa ini?"..*)


message 8: by Leli (new)

Leli (lelid) | 309 comments ganti font jawa skalian..


message 9: by Roos (new)

Roos | 2991 comments Wonten GR jawa nggih?...Kulo ndaftar nomer tigo mawon nggih...
Walah kok sami pesen dhaharan tho, la wong kulo nggih dereng maem....pripun niki.

@Weni & Enny: Wonten Radal lan Gandaria, wonten restoran Solo kaliyan pusat oleh-oleh Solo...dados, mboten wangsul Solo lak nggih mboten nopo-nopo tho? Sampun lengkap mriki.


back to top