Anahita discussion

5 views
Science > نگاهي به تاريخ حضور زنان در علم

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by SerA (last edited Aug 02, 2008 10:33PM) (new)

SerA Mo (saramoazamian) | 460 comments Mod
با بررسي اسناد تاريخي تا قبل از قرن 19، حضور زنان در علم و مباحثات مربوط به آن بسيار كمرنگ ديده مي‌شود و در اين مقال نمي‌گنجد. امّا در اوائل قرن 19 با ظهور پديده انقلاب صنعتي و تحولات چشمگير سياسي، فرهنگي و اقتصادي، توجه سياستگذاران اقتصادي به قشر زنان بعنوان نيروي عظيم‌كار ارزان قيمت معطوف گرديد

با نگاهي كوتاه و گذرا به تاريخچه حضور زنان در علوم مشاهده مي‌شود كه در بسياري از موارد حضور زنان در علوم يا ناديده گرفته شده و يا از درجه اهميت بسيار كمتري نسبت به مردان برخوردار است. بعنوان مثال «جي، كيسي جكسون»
در مقاله خود سئوالاتي را در مورد مفهوم جنس (sex) و جنسيت (gender) مطرح مي‌نمايد و نشان مي‌دهد كه حتي مطالعات زيست‌شناسي كه در مورد «رنگ ماهيان» صورت مي‌گيرد تحت تأثير فضاي «مذكر محور» بوده و رنگ ماهيان مؤنث به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. وي حتي به جهت‌گيري برخي از دانشمندان براي نسبت دادن ناهنجاريهاي خاص به موجودات مؤنث اشاره مي‌كند كه در حركتي نامحسوس سعي مي‌شود مفاهيم تمايزات جنسيتي به سمت برتري و تسلط جنس مذكر شكل گيرد

مونت‌سرات كابري نيز تلاش مي‌كند تا حضور زنان را در تاريخ علم‌پزشكي مستندسازي نمايد او روشهاي نوين «تاريخ‌انگاري زنان در علم» را پيشنهاد مي‌كند و نقش مهمي را كه زنان در قاعده‌مند نمودن پزشكي نوين ايفا كرده‌اند را بخوبي نشان مي‌دهد

حتي در علم زبانشناسي نيز در فرآيندهاي توليد واژگان، اشتقاق كلمات مربوط به زن از كلمات مردانه به وضوح به چشم مي‌خورد. بعنوان مثال كلمه (man) به معني مرد است كه در مقابل آن كلمه (noman) به زن اطلاق مي‌شده كه با گذشت زمان به (women) تبديل شده است و يا كلمه (History) به معناي تاريخ كه در اصل كلمه (Hisstory) بوده است كه در معناي لغت به لغت يعني (داستان مردان).
در واقع از آنجائيكه فضاي حاكم بر روش‌شناسي‌ها و پژوهشهاي علوم اجتماعي در قرون 19 و 20 تحت تأثير نظريه‌پردازي اثبات‌گرايان (positivists) بوده است و الگوهاي زيست‌شناسي و علوم‌طبيعي جهت بررسي و تفسير پديده‌هاي اجتماعي مدنظر قرار مي‌گرفته است، برخورد اغلب پژوهشگران با افراد مانند شيء يا پديده‌هاي صرفاً مادّي بوده كه اين امر در مورد زنان از شدّت بيشتري برخوردار است.
....
برنامه‌ريزيها و سياستگذاريهاي كلان و خُرد در بخش توسعه علوم و تكنولوژي همواره از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده است. در اين ميان با اندكي دقت خلاء حضور زنان در اين بخش مهم و اساسي كاملاً مشهود بوده و تقريباً هيچ جايگاه و منزلتي براي زنان در اين سطوح در نظر گرفته نشده است. آموزش زنان در سطوح دانشگاهي و حداكثر حركت آنها در طيف‌هاي از پيش تعيين شده علمي حد نهايت حضور زنان در علم است كه در همين راستا رشد كميت حضور آنان در حوزه‌هاي مختلف علمي مشاهده مي‌شود. حتي در اين حيطه نيز عدم توجه به تناسبات روحي و ذهني زنان در برقراري ارتباط و ايجاد انگيزه در آنان در بسياري از رشته‌هاي علوم و تكنولوژي از چالش‌هاي بوجود آمده برمبناي عدم هماهنگي سياستگذاريها و واقعيات صورت گرفته است

در اخر كلام نياز جامعه و علم به نوعي علم زنانه كاملا مشهود است كه اين مهم حتي ميتواند به نيمه پنهان علم تعبير شود


message 2: by SerA (new)

SerA Mo (saramoazamian) | 460 comments Mod
سلام
راستش اين تاپيك بهانه بود تا نظرتونو راجع به يك موضوع بدونم

ما يك استادي داريم(يعني من)كه معتقده با شرايط الان جامعه تحصيلات عاليه براي زن ضروري كه نيست هيچ،ضررهم داره.ديپلم براي خانمها كافيه چون طبق امار 80%خانمهاي تحصيلكرده از تحصيلاتشون استفاده نميكنن و فقط با قبولي در دانشگاه جاي اقايوني كه نيروي كار به شمار ميانو ميگيرن.البته ايشون ميگفت من با تحصيل زنهايي كه از تحصيلاتشون استفاده ميكنن مشكلي ندارم اما اگه قراره برن بشينن خونه بچه بزرگ كنن بهتره نرن

نظر شما چيه؟back to top