داستان كوتاه discussion

50 views
نوشته هاي كوتاه > يك تجربه / حميد سلطان آبادي

Comments Showing 1-14 of 14 (14 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments اگر ميمرد آخرين تجربه اش بود
شبيه فيلم هاي طنزه،منتظره اي خودشو دار بزنه ولي يهو مي افته بعد هوس چي توز سركه اي مي كنه


message 2: by ماهور (new)

ماهور (mahoor) | 214 comments این که گفتی رو من تو یه فیلم کمدی دیده بودم
ولی بازم قشنگ بود.
راستی نمیشد جای چیتوز، چیپس میخوردی که عین برنامه های آقای مدیری نشه؟YouAreBeautiful


message 3: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
حميد سلطان آبادي! نوشته خوبي بود هر چند موضوع داستان بارها تكرار شده توسط خيلي از نويسندگان چخ به صورت جدي و چه به صورت طنز اما نوع پرداختت خوب بود.
اما يه چيزي اين وا‍ه اونجام يعني چي؟ نمي شد يك اسم از خودت واسش در بياري يا لا اقل يكي از اسم هاي بدرد بخور ترش براي داستان رو بياري.
بابا به خدا ما كلمه بد نداريم اين ماها هستيم كه تصميم مي گيريم كدام كلمه را بد و زشت و قبيح بدونيم و كدوم رو تقديسش كنيم.
نويسنده نبايد كلمه رو سانسور كنه حتما به اين توجه داشته باش.


message 4: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
چه عجب موافق بودی با نظرم.


message 5: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments آره اونوقت جماعت فکرهای بد می کنن


message 6: by Behrooz (new)

Behrooz | 36 comments تیزر خوبیه برا زندگی
message 7: by Farshid (new)

Farshid (aghafarshid) | 40 comments واللا، وقتي ميگي اونجا ما کلي از اين اونجاها داريم که خواننده رو ميتونه دچار پريشان فهمي جنسي کنه گاهي ... اونجاي پيشين؟ اونجاي پسين؟ اونجايي که همه بهش مي خندن؟ اونجايي که همه براش گريه مي کنن؟ اونجايي که زشته سر سفره بگي مادر؟ اونجايي که ...؟ به قول يزديا: "صاف باش، صاف بشين، صاف بنويس"، هر کي کج خوند به اونجات


message 8: by Ava (new)

Ava | 100 comments m3ink u karet faghat ba koshto koshtar rah miofte.chitoz serkei ham kheili badmazas.bebakhsh vali bazam khub nabud.in k jomlatet kutahe kheili khube. ps:aghayoon efate kalam ro reayat konin


message 9: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments آوا خانوم اگر الان مهدی ببینه میگه لطفا فارسی بنویسید نه فینگیلیش


message 10: by Ava (new)

Ava | 100 comments فرزان جان این کامنت قدیمیه خیلی!


message 11: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments آهان ببخشید من به تاریخش توجه نکردم


message 12: by Spring (new)

Spring (springirl) | 6 comments تجربه مهمتر از باوره. اما هر چیزی رو لازم نیست شخصا تجربه کنیم تا به باوری برسیم. ولی گاهی هم لازمه...احساس کردم این شخص حداقل با خودش رودربایستی نداشت. بعد از یک تجربه و حتی پی بردن به اینکه چقدر در اشتباه بودیم، میشه هوس چی توز سرکه ای کرد و شرمنده نبود


message 13: by [deleted user] (new)

خيلي با مزه بود
بين اينا كه نوشتين
رفتن به نت رو هم مي نوشتيد
چيپس و سير ماست و نت و دوستان


message 14: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments با اينكه شعر طنز است
اما يك پيام خيلي مهم دارد
شايد زندگي همين است ..
يك شوخي ..back to top