داستان كوتاه discussion

99 views
نوشته هاي ديگران > بازگشت کودکی

Comments Showing 1-14 of 14 (14 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by ماهور (new)

ماهور (mahoor) | 214 comments


پسرک گفت : "گاهی اوقات قاشق از دستم می افتد."

پیرمرد گفت: "من هم همینطور."

پسرک آرام نجوا کرد: "من شلوارم را خیس می کنم."

پیرمرد خندید و گفت: "من هم همینطور."

پسرک گفت: "من خیلی گریه می کنم."

پیرمرد سری تکان داد و گفت: "من هم همینطور."

پسرک ادامه داد: "اما بدتر از همه این است که...آدم بزرگ ها به من توجه نمی کنند."

بعد پسرک گرمای دست چروکیده ای را حس کرد.

"می فهمم چه حسی داری . . . می فهمم."

شل سیلور استاین


message 2: by M.H.R (new)

M.H.R (mhrr) | 313 comments چه خوب كه از سيورستاين اين جا مطلب گذاشتي
دلم خيلي براش تنگ شده بود
:D


message 3: by [deleted user] (new)

شل سيلوراستاين

فلسفه دان مدرن
MahtaBi KhaNooM | 1782 comments :) سخته ...


message 5: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
اشاره به نزدیکی دنیای کودکی و پیری علی رغم فاصله زیاد سنی و گذشت سالیان دراز از کودکی تا پیری ونمایش این یک گانگی ها در عین دوگانگی فقط از دید چنین نویسنده بزرگی در قالب جملاتی چنین کوتاه و ساده قابل به تصویر کشیده شدن است.
دنیایی از همسانی جهان کودکی و پیری در این جملات کوتاه بود. جملاتی که ساده بیان شده بودند اما از پیجیدگی های ماهوی فراوانی برخورد دار بودند.


message 6: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments فقط در چند جمله رابطه و شباهت بين پيري و كودكي رو گفته
خيلي زيبا بود


message 7: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments فاصله کودکی و پیری خیلی کمه
خیلی جالب بود


message 8: by سحر (new)

سحر | 381 comments خیلی زیبا و جالب بودMahtaBi KhaNooM | 1782 comments


اين يکي از بهترين تاپيک هاي گروهه...حيفم اومد بقيه نخوننش

:)
message 10: by hasti (new)

hasti | 284 comments شل سیلور استاین...
چقدر نوشته هایش را دوست دارم
ممنون ماهور عزیز
که بار دیگر زیبایی این نوشته را برایم به تصویر کشیدی
و همینطور مهدی عزیز
که این تصویر زیبا را اینقدر خوب تفسیر کردی


message 11: by Rose (new)

Rose | 449 comments چقدر ساده آدم رو با واقعیت روبرو میکنهmessage 12: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments نوشته فوق العاده تاثیر گذاری بود

اما خوب به نظر من عنوانش کار رو خراب کرده
یه جورایی خیلی کار رو خراب کرده


message 13: by [deleted user] (new)

اونقدر به كودكيت نزديك ميشوي تا برسي پشت دري كه ازش اومدي توي اين دنيا

چه راه پرپيچ و خم و عجيبيه؟!


message 14: by Mashi (new)

Mashi | 26 comments همیشه آدم به اصل خودش برمی گرده...مثل یه چرخه می مونه نقطه آغاز می شه همون نقطه پایان...نه؟؟


back to top