Bokt goodreads groepje discussion

7 views
Boeken december 2010 > Harry Mulisch - De aanslag

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Corien (new)

Corien (corienb) | 105 comments Mod
The Assault by Harry Mulisch


message 2: by Froukje (new)

Froukje  (eleionomae) ik heb hem inmiddels gelezen. Was er sneller door heen dan ik had gedacht, maar ik vind zijn taalgebruik zo vermoeiend! Het is niet een boek wat je even lekker doorleest.. terwijl het helemaal niet zo dik was.
Laten we het er maar op houden dat ik blij ben dat we niet de ontdekking van de hemel of een ander dergelijk dik boek van zijn hand moesten lezen :-P


back to top