Alamat ng Gubat Alamat ng Gubat discussion


53 views
Alamat ng gubat/bob ong

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mary (new) - added it

Mary Ruth ano nga ba ito?


Ronelene Catapang Mary, you don't know this one,huh?


message 3: by Sid (new) - rated it 3 stars

Sid isang aklat para sa mga mababahong sumasamsam ng kapangyarihan, mkakalkal mo yan sa banana republic ang librong recommended para sa mga matatanda pero ang dating ay pambata...^^


message 4: by Joradan (new)

Joradan Mary wrote: "ano nga ba ito?"

paano ba basahin tong alamat ng gubat?


back to top