داستان كوتاه discussion

28 views

Comments Showing 1-11 of 11 (11 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by پيمان (new)

پيمان (phajimohammadi) | 39 comments اسكل نام پرنده ايست كه لانه ميسازد اما جايش را فراموش مي كند

راستش ربط دوتا جمله آخر رو با بقيه متن متوجه نشدم . اولش جذاب تر بود

موفق باشيد


message 2: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments البته اسکل پرنده ای است که در فصل ِ گرما آذوقه جمع می کند و در فصل ِ سرما جای آن را فراموش می کند. :دی


message 3: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments من هم همینی که مهیار گفت رو شنیده بودم ولی آخه چرا؟ با فسلفه نوشته چی کار داری؟ :دی به قول خودت


message 4: by پيمان (new)

پيمان (phajimohammadi) | 39 comments خوب منم شنيده بودم چرا ميزنيد .؟
;-D


message 5: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments خب به نظر ِ من جملات خوب کنار ِ هم چیده نشده بود.... نه از نظر ِ دستوری یا آوایی یا فنّی ها! بلکه از نظر ِ معنایی. یعنی جمله ی «اونایی که دوست ام دارن بیشتر اذیّت ام می کنن» با معنای اسکل ارتباط نتونسته بود برقرار کنه. البته ما که خودمون شاگرد ِ شما هستیم.

اشکان جان! باید اوّل حواشی حل بشه تا بعد برسیم به اصل ِ مطلب دیگه! :دی


message 6: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments امر کن برادر
:D


message 7: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments اراده دست ِ شماست! :دی


message 8: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments اختیار دارید


message 9: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments سرور اید. :دی


message 10: by لیلا (new)

لیلا (leila_shoghi2000) | 71 comments سلام .
فکر می کنم در پشت این جملات یک چیز عمیقی رو می خواستی بگی که البته به نظر من خوب از آب در نیومده . ... ولی با این حال جملات اول و بیشتر دوست داشتم .


message 11: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments کی منو صدا زد؟
:O


back to top