Goodreads Malaysia discussion

34 views
Arkib (50 Buku Setahun 2010) > 50 Buku Hussaini (2010)

Comments Showing 1-17 of 17 (17 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Hussaini (new)

Hussaini Khairudin (profhussaini) | 52 comments 1. Kumpulan Risalah Dakwah Jilid 1

2. Kumpulan Risalah Dakwah Jilid 2

3. Risalah Dakwah Hasan Al-Banna (Jilid 3)

4. Bumi Cinta


message 8: by Aidura (new)

Aidura (sofira) | 1472 comments @Profhussaini, welcome to the GR-MY 50 books challenge.

Selamat berjuang... :)


message 9: by Hussaini (new)

Hussaini Khairudin (profhussaini) | 52 comments 11. Mahasiswa menggugat, nukilan Muhammad Abu Bakar


message 10: by Hussaini (new)

Hussaini Khairudin (profhussaini) | 52 comments Aidura wrote: "@Profhussaini, welcome to the GR-MY 50 books challenge.

Selamat berjuang... :)"


Yahhh!
Tekad untuk membaca dan beramal...

Banyak buku saya lupa namanya, saya mula dari awal lah ya

Semoga sempat pulun 50 buku


message 11: by Aidura (new)

Aidura (sofira) | 1472 comments Profhussaini wrote: "Aidura wrote: "@Profhussaini, welcome to the GR-MY 50 books challenge.

Selamat berjuang... :)"

Yahhh!
Tekad untuk membaca dan beramal...

Banyak buku saya lupa namanya, saya mula dari awal lah ya..."


insya-Allah sempat. 1 buku sehari. :)


message 12: by Hussaini (new)

Hussaini Khairudin (profhussaini) | 52 comments 12. Pilar-pilar kebangkitan ummah, nukilan Prof Dr Abdul Hamid Al-Ghazali


message 13: by Hussaini (last edited Nov 11, 2010 08:24PM) (new)


message 14: by Hussaini (new)

Hussaini Khairudin (profhussaini) | 52 comments Alamak, tak berjayalah 1 buku sehari
Saya terlampau seronok membaca sambil membayangkan dan feeling habis-habisan....

Huhu


message 15: by Hussaini (new)

Hussaini Khairudin (profhussaini) | 52 comments 14. Ikhwan Muslimin menjawab gugatan (Musthopha Mahsyur)


message 16: by Hussaini (new)

Hussaini Khairudin (profhussaini) | 52 comments 15. Kasih Terpilih (Ummu Itqan)


message 17: by Hussaini (new)

Hussaini Khairudin (profhussaini) | 52 comments 16. Fiqh Dakwah-Jilid 1 (Musthopha Mahsyur)


back to top