انجمن شعر discussion

23 views
كارگاه شعر > عبور ممنوع/پروا رستمی

Comments Showing 1-10 of 10 (10 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Parva (new)

Parva Rostami | 499 comments سوراخ می شود تنِ شهر
تاول می زند
سیاه می شود.

خورشید،
پشتِ عبور ممنوع
منتظر نشسته.
ماه
چادر سیاه می پوشد.

مارپیچ می روند خط ها
پر از هیچ
پر از فکر های خالی
و
نگاه های یخ زده.

له می شوم
میانِ این همه هیچ.

وجودم
می چکد

قطره

قطره

میانِ خیابان.

باز...
تاب نمی آورم
بخار می شوم
و پشتِ عبور ممنوع
به خورشید،
زل میزنم.

89/4/7


message 2: by Mohammadali, Hasanloo (new)

Mohammadali Hasanloo (09354609059) | 145 comments Mod
این شعر از پروا رستمی اگر بگویم برایم غیر منتظره بود دروغ نگفته ام .
واقعا پیشرفت تو در این مدت کوتاه خیلی خوب بوده با توجه به شعرهایی که از تو خوانده بودم .
بنویس وادامه بده چرا که قشنگتر از اینها خواهی نوشت


message 3: by Parva (new)

Parva Rostami | 499 comments ممنون جناب حسنلو
راستش فکر میکنم به همون اندازه نظر شماهم برای من غیر منتظره بود.
خوشحالم که این رو از شما می شنوم.

ممنون از زمانی که گذاشتید
موفق باشید


message 4: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments درود پروا جان
اول که این شعرو خوندم شوکه شدم
اکثر شعرایی که ازت خوندم خیلی لطیف بوده
این شعر حداقل در ظاهر و در انتخاب کلمات مانند کارهای قبلی لطیف نبوده و واژه هایی زبر گواه حرف من هستند
من این تغییر در سرایش را بسیار میپسندم زیرا در پس این شعر جدای از شاعرانگی فریادی را میشنوم
موفق باشید
پ.ن
این ها که گفتم از قبیل کم شدن لطافت همه را به حساب امتیاز مثبت شعر بدون نه نقص شعرت


Nader - نادر | 13 comments هم فضاپنداری شد
دلچسب است۰


message 6: by Parva (last edited Sep 18, 2010 10:17PM) (new)

Parva Rostami | 499 comments امین عزیز
ممنون از اينکه شعرم رو خوندید و ممنون از نظرتون
خوشحالم که مقبول افتاد


message 7: by Parva (new)

Parva Rostami | 499 comments سپاس نادر گرامی


message 8: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments من برخلاف دوستان این نوشته را قوی نمی دانم. به باور من بی پروایی در استفاده از واژگان کار پسندیده است اما این استفاده باید با هم سنگی در لحن باشد و یا جایی به عمد از تضاد الحان استفاده شود که مقصودی پشت آن باشد. ‏
هرچند رویکرد نوینی است و نیاز به تمرین بیشتری دارد و دارد به آرامی از دایره آگاهی من خارج می شود. پیروز باشی


message 9: by Parva (last edited Sep 19, 2010 12:15PM) (new)

Parva Rostami | 499 comments اشكان عزيز خوشحال مي شوم توضيح بيشتري در اين زمينه بدهيد


message 10: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments این همان است که ما پیشتر هم راجع به آن بحث کردیم. گفتم برخی در شعر می نویسند که:
با بیل آب را کرت جاری کردم
بیلم شکست و آواز غاز صدای کلاغ می داد! ‏
درست است که نو آوری بجاست اما نباید به بیراهه برود. ‏


back to top